uden titel

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 05 - side 120-120

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT udkommer med et Hefte om Maaneden, Maanederne

Juni og Juli undtaget, ialt 10 Hefter aarlig. Prisen for Abonnement Kr. 7,50 om

Aaret, Lan ' de udenfor Skandinavien Kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fort-

løbende indtil Udgangen af det Aar, i hvilket Opsigelse finder Sted. Det kan tegnes

direkte paa Ekspeditionen eller gennem Boghandlerne. Der modtages kun Aars-

abonnement. Enkelte Numre koster Kr. 1,00.