Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 06 - side 135-135

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

FORE NI N GS NI ED DE LELS ER

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

STIFTET 22. FEBRUAR 1903

KONTOR OG SEKRETARIAT: Raadhusstræde 1, l' Sal, København K. Telefon: Palæ 7576. Hverdage 10-16.

BESTYRELSE: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

REPRÆSENTANTSKAB: Erik Abrahamsen (Pædagog), Ernilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Milller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

SEKRETAER OG JURIDISK KONSULENT: Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Telefon: Central 2270 og Palæ 7576.

MUSIKRAADET

fi Raadet afholdt ordinært Plenar-

møde Onsdag den 10. Juni 1942 Kl. 3.

De i Henhold til Forretningsordenens

4 stedfundne Valg havde følgende

Udfald:

Udvalget for Musikudøvelse: Ellen Beck, Hakon Børresen, Chr. Frederiksen, H. V. Hansen, Formand, 0. Kruuse-Andersen, Victor Schiøler, Flemming Weis.

Udvalget for Musikundervisning:

Erik Abrahamsen,

Emilius Bangert, Chr. Christiansen, . 0. Kruuse-Andersen, Thorvald Nielsen. Udvalget for almindelige Sager: Emilius Bangert, Hakon Børresen, Knudåge Riisager, J. Ravn-Jonsen, Flemming Weis, Formand.

Iøvrigt behandlede Raadet forskellige Sager, derunder Spørgsmaalet om Størrelsen af Statsradiofoniens Solisthonorarer og Adgangen til de afsluttende Prøver paa Torsdagskoncerter.

Statsradiofo~alens