Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 06 - side 136-136

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

KONTOR: Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. - Fra 5. September Kronprinsessegade 26, K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11--15. FORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charl. Tlf. Ordrup 1812. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Enidrup Banke 159-, Tlf. Ryvang 836 x. KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474 »Det unge Tonektinstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Fra 5. September, Byen 726. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anniodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret i-ned vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Optagelses- og Placeringskonkurrence.

Om nogle Pladser indenfor Unge Tonekunstneres Orkesters Stryg~ergruppe finder Sted i Begyndelsen af September. Musikere, der ikke i Forvejen c'r Medlemmer af Orkestret kan anmelde Deltagelse i Konkurrencen ved skriftlig eller telefonisk Henvendelse til Selskabets Kontor, Kongensvej 26, I,asan 82(3 (Kl. 13-15).

11 De af Medlemmerne, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i (len kommende Sæson, bedes inden 1. September indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kongensvej 26, F. De ,Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig

_, bekendt, maa aflægge Prøve. Prø

ven vil antagelig. finde Sted i første I-falvdel af September.

/1 Vi gør opmærksom paa at Kortet til Torsdagskoncerternes G~neralprøve ikke vil blive udsendt M Medlemnierne førend Kontingentet er indbetalt. I egen Interesse bør man derfor oingaaende indløse Opkræwningen, naar (len foreligger.