Nye noder og bøger

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 06 - side 134-134

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

NYE NODER OG BØGER

WILHELINI HANSENS MUSIKFORLAG

/1 Poul Schierbeck har komponeret

.N,lusik. til to glemte gamle, men dog

nye Fædrelandssange af H. C. Ander-

sen. I denne Genre er Sangene det

bedste Schierbeck hidtil har skrevet.

De er sunde og meget enkle, og inaa

vel have Mulighed for at komme ud til

Folkeskolen og Sangkredsene, hvor (le

hører hjemme, og hvortil de varmt

anbefales. i. s.

/1 Hos WH er Svend S. Schultz' Suite for Klaver betitlet. Løvspring udkommet. Komponisten har vel ønsket at

bidrage til Undervisningslitteraturen indenfor det noget viderekomne Standpunkt med et moderne præget 'Værk, der dog tog passende Hensyn til Folkets Øren. Klavermæssigt bydes der som antydet ikke paa særlige Vanskelighe~ler, mederis~ Foredrage,t maaske, vil afgive visse Opgaver. Arbejdet maa karakteriseres som mindre typisk for sin Tid, hvilket i dette Tilfælde ikke bør opfattes som en Anke. Alt i alt

harmløs Musik. i. s.

SKANDINAVISK & BORUPS MUSIKFORLAG

Der udsendes megen Musik for Mandskor paa S. & B. Blandt Aarets Host kan n«ævnes Sange af Sandby, I. L. Emborg, Rich. Østerfelt, Hamburger og Jørgen Bentzon. De bidrager alle til en Forøgelse af Korenes Repertoier, men det synes dog ikke som om nogen

af Sangene skulde indeholde det særegne, som kunde gøre dem til Landeplager. Fremhæves maa i sin Enkelthed Rich. Østerfelts lille Aftensang, der i S-tonig Melodi drager en køn Stemning ud af Kai Bangs Digt.