Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 07 - side 159-159

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

FORENINGSMEDDELELSER

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

STIFTET 2'22. FEBRUAR 1903

KONTOR OG SEKRETARIAT: Raadhusstræde 1, l' Sal, København K. Telefon: Palæ 7576. Hverdage 10' 16.

BESTYREI.,,SE: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

REPRÆSENTANTSKAB: Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius. Bangert (Pædagog), 11,11en Beck (San,,er), Kai Aage Bruun (Ntusikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Milller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

SEKRETÆR OG JURIDISK, KONSLJLENT: Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Telefon: Central 2270 og Palæ, 7576.

Ing.en Foreningsmeddelelser.