Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 07 - side 160-160

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

KONTOR: Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15.

FORMAND: Flemming Weis, Gwtfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, TIL Ry%,ang 836x.

KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363.

IIOSTKONTO:.3474 Det tinge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, l~.

TEATE'RTELE,FON: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16.20.

Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til 1~ontoret ined vedlagt frankeret I~onvolut med egen Adresse.

Vste »Ung Aften« finder Sted Fredag d. 9. Oktober 1942 Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal under Medvirkning af: Kirsten Aars-kon, Ina Munk, Bo(1i1 Gjø(1wad, 7'age Schnrff, Poul Akerø, Rieharti Hansen, Jørgen Friisholm, Hagbar(1 Knudsen, Gunnar Lan(Isy, Helge Ploug Christensen, Hans Meyer Petersen. Progra-m:

1) Carl Nielsen (1865-1931): »Serenata in vano« for Klarinet, Horn, Fagot, Violoncel og Kontrabas.

2) 2 Irish country songs arr. af Herbert Hughes. The Gartan i-nothers

I

lullaby. Tekst af Seosam Mac Cathinhaoil. I know where Fin goin'. Gammel Sang. Roger Quilter (1877): The fuchsia tree. (Ballade fra Øen Man). Bloss Gm time. Nora Hopper.

3) Maurice Ravel (1875-1937): Sonatine for Klaver.

4) Fr. Schubert (1797-1828): Lied der Mignon. Goethe. Liebesbotschaft. Aellstab. Gretchen am Spinnrade. Goetlie. Die Forelle. Schubart.

5) Johs. Bra,hins (1833-1897): Kvintet for Klarinet, 2 Violiner, Viola og Violoncel.

-)K

Vste Orkesterkoncert under Ledelse af Erik Tuxen finder Sted

Tirsdag den 13. Oktober Kl. 20.30 i Forum i Samarbejde nie-d Udstil-

lingen »Dansk Initiativ - Alt det nye«. Program:

Svend Erik Tarp: Ouverture.

Her-man D. Koppel: Koncert for Klarinet og Orkester. Solist: Aage

Oxenvad. Uropførelse.

Poul Allin Erichsen: Symfoni Nr. 2. Uropførelse,

Nærniere Meddelelse, ogsaa om Musikdagens øvrige Foranstaltnin-

I

ger, vil tilgaa Medleininerne pr. Brevkort.

4(

Vste Kammermusik Koncert finder Sted Fredag den 30. Oktober 1942.