Nye noder og bøger

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 07 - side 157-158

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

NYE NODER OG BØGER

EDITION DANIA

11 Sven-d-Ove Møller har udgivet 7 Variationer for Orgel over ~Ielodien: »Hvo ikkun lader Herren raade«.

Dette lille Værk betegner et godt Bidrag til nutidig dansk Orgelmusik, deiellers, i stilistisk Henseende bevæger sig paa ren traditionel Grund (bortset fra enkelte Undtaglser). Da Orgelet den Dag i Dag er saa ringe i Kontakt med det praktiske Musikliv har den øvrige Instrumentalmusiks Nyvindinger kun yderst sparsomt formaaet at sætte Spor i den moderne Orgellitteratur. Svend-Ove Møllers Variationer skiller sig klart ud fra Gennemsnittet.

Hver Variation er smukt formet med Melodien som Cantus-firmus og den ko ntrapunktiske Sats er fa~tasifuldt udarbejdet. Lad os ha- abe, at (lette lil Ic Arbejde vil formaa andre Komponister til at skrive vægtig Musik for dette In'strument, som indenfor den nye Mu_ sik i saa høj Grad er Stedbarn.

Niels I,""iggo Bentzon.

SKANDINAVISK &, BORUPS MITSIKFORLAG

/1 Carl Nielsens Bøhmisk-danske Folketone, Paraphrase for Strygeorkester, er udsendt af S. 5,, B. Værket egner sig ,glimrende som Indlæg i populære og alvorlige Programmer, men har ogsaa den særlige Egenskab at kunne bruges af Amatører. Paa dette Omraade er Stoffet uhyre sparsomt, og man inaa derfor med Glæde hilse en Publikation, der forøger Repertoiret.

// N- 0. Raasted har udgivet en Capriccio for Salonorkester paa S. '?,, B.s Dana Serie. Det er mig -beken(It første C',,ang hans Navn forekommer paa en Bagatel indenfor (len lettere G'enre. Slykket siger ikke stort men (Jet er sikkert ikke Meningen, (let skal vel blot udtrykke lidt Underholdning.

1. 8.

ENGSTRØM & SØDRING

/1 Musikpædagogen F`ru Anna Veibel har faaet den gode Idé at udsende, i egen Bearhejdelse, et flefte kendte Smaastykker med Titlen: »Broget LITnderholdning«. Her er alt, livad man kan forlange, ligefra smaa lyriske Styklier, som den nydelige lille ITdsættelse af Weyse's »Natten er saa stille« til 1-1.

C. Lumbye's »Policlunell«. Klaversatsen er overalt let spillelig, men byder paa (len anden Side heller ikke paa udpræget pædagogisk Studieniateriale, og Ileftets ""I`itel dækker for en Gangs Skyld fuldstændigt, hvad der er tilsigtet.

Niels Viggo Bentzon.