uden titel

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 07 - side 160-160

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT redigeres af Jens Schrøder, Adresse: Langebrogade 231,- K. Tlf. AMager 287 x.

REDAKTIONSUDVALG: Torben Krogh, Knudåge Riisager og Waldemar Wolsing.

EKSPEDITION: Kronj)rinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726. Ilostkonto 22596.

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT udkommer med et Hefte om 'Maaneden, Maanederne 4-uni og Juli undtaget, ialt 10 Hefter aarlig. Prisen for Abonnement Kr. 7,50 om Aaret, Lande udenfor Skandinavien Kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil Udgangen af det A- ar, i hvilket Opsigelse finder Sted. Det kan tegnes direkte paa Ekspeditionen eller gennem Boghandlerne. Der modtages kun Aarsabonnement. Enkelte Numre koster Kr. 1,00.