Ved sæsonens begyndelse. Oversigt over DUT's koncertplaner for den forestaande sæson.

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 07 - side 147-148

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

VED SÆSONENS BEGYNDELSE

OVERSIGT OVER DUT's KONCERTPLANER FOR DEN

FORESTAAENDE SÆSON

VED FLEMMING WEIS

Det unge Tonekunstnerselskab har for den forestaaende Sæson planlagt 4 kammermusikkoncerter, hvis Program foreløbig er ansat som følgler:

1'ste Koncert under Medvirkning af Blæserkvintetten af 1932 og Herman D. Koppel byder paa en Række Uropførelser af Værker for Blæserkvintet og Blæsere med Klaver af Ebbe Hamerik, Peder Gram og Niels Viggo Bentzon. Desuden en Sonatine for Klaver af Vagn Holmboe, samt Jørgen Bentzons »Fabula« for Solo-Bratsch, spillet af Gunnar Frederiksen.

Ved 2'den Koncert opføres Leos Janacek's »En forsvunden Dagbog« for Alt, Tenor, Terzet af Damestemmer og Klaver. De to Hovedpartier vil blive udført af Else Brems og Thyge Thygesen.

3'die Koncert byder atter paa en Række nye danske Kammermusikværker, nemlig en Klarinetkvartet af Harald Agersnap, Duo for Klarinet og Fagot af Erik Jørgensen, Sange af C. M. Savery, samt en Trio for Violin, Cello og Klaver af Svend Schultz, spillet af Ingerslev-Trioen.

Ved 4'de Koncert vil Erling Bloch-Kvartetten fremføre, et Par Repriser indenfor den moderne Kvartetlitteratur, nemlig Bartok's 2'den Kvartet og Arthur Honeggers Kvartet 1936. Imellem disse to Væker vil Gertrud Egede synge Hindemith's »Marienleben«.

I Samarbejde med Udstillingen »Dansk Initiativ - Alt det nye« i Forum vil der omkring Midten af Oktober blive afholdt en »Musikkens Dag«. Blandt de forskellige musikalske Foranstaltninger kan nævnes en Kammermusikkoncert og en Orkesterkoncert under Ledelse af Erik Tuxen. Programmet vil omfatte en Ouverture af Svend Erik Tarp, en Koncert for Klarinet og Orkester af Herman D. Koppel med Aage Oxenvad som Solist samt Poul Allin Erichsens Symfoni »De tre Gratier«.

En anden paattænkt Orkesterkoncert i Forbindelse med en eventuel Aarsfest vil komme, til at omfalte Værker af Erling Brene og Werner W. Glaser.

Desuden er der i Samarbejde med Mogens Wöldike planlagt en Orkesterkoncert og nyere danske Værker. Blandt andet vil en Koncert for Horn og Orkester af Knud Jeppesen blive uropført med Wilhelm Lanzky-Otto, som Solist.

Studieorkestret vil genoptage Arbejdet under Lavard Friisholms Ledelse og vil gaa i Gang med Indstudering af en Række nye danske og udenlandske Værker.

Vi anmoder indtrængende vore Medlemmer om al overvære disse Koncerter, for derved at vise Interesse baade for de fremførte Værker og for de optrædende Kunstneres Præstationer. Indstuderingen af alle disse nye Værker kræver et umaadeligt stort Arbejde, Som først og fremmest fortjener den Paaskønnelse at Salen er fuldt besat. Desuden bør hvert enkelt Medlem føle det som en Forpligtelse overfor sig selv, af overvære saa mange Opførelser som muligt af Musik fra vor egen Tidsalder. Læs derfor altid vore Foreningsmeddelelser bag i Bladet opmærksomt igennem, og husk at Medlemskortet er ved saadanne Lejligheder ikke strengt personligt, men kan overlades til andre, hvis man selv er forhindret.