Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 08 - side 185-185

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

FORENINGSMEDDELELSER

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

STIFTET 22. FEBRUAR 1903

KONTOR OG SEKRETARIAT: Raadhusstræde 1, l' Sal, København K. Telefon: Palæ 7576. Hverdage 10-16.

BESTYRELSE: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

REPRÆSENTANTSKAB: Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Milller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (MUsikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

SEKRET.AER OG JURIDISK KONSULENT: Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, Københa,,,,n K. Telefon: Central 2270 og Palæ 7576.

Ingen Foreningsmeddelelser