Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 08 - side 187-188

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

KONTOR: Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15.

FORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Tlf. Ryvang 836x.

KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3-474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, K-

TEATERTELEFON: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16.20.

Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med

vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Lørdag d. 17, Oktober 1942 Kl. 16. Corner og Høstudstillingen.

Medvirkende: Niels Viggo Bentzon, Holger Valbjørn, Poul Tofte-

Hansen, Jørgen Haahr, Jens Bjerre, Johan Bentzon, Stig Heinesen..

La,,,ard Fri-i,sholni, Poul Erhard Christensen, Jørgen Friisholni. Pro-

gra172:

Niels Viggo Bentzon (1919) : Sonatine for Klaver. 1941. Uropførelse. Sten Jørgensen (1916): Kammersonate for Violin og Kla-~,er. 1940.

Jens Bjerre (1903): Feberdikte (Knut Ha-insun) Recitation for Bas

ined Klaver.

Svend Erik Tarp (1908): Serenade for Fløjte, Klanrinet, Violin,

Bratsch, Cello. 1930.

Lørdag (1. 24. Oktober 1942 Kl. 16. Gorner og Høstudstillingen.

Medvirkende: Lise Andersen, Hans Meyer Petersen, Blæserkvin~

letten af 1932: Johan Bentzon, Waldeniar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Wil-helni I,anzky--Otto, Kjell Roikjer. Program:

Knueliiige Riisager (1897): KN,artet for Fløjte, Obo, Klarinet og Fagot. Op 40 a. 1941. Tilegnet »Træniændene« i »Blæserkvintetten af

1932«.

0t1o Mortensen (1907): Vaar Vejr. Danimark nu blunder.

Har-alel Agersnap (1,898) : Sko-,,, og Solnedgang. Trøst.

Ebbe Hanierik (1898): Fra. Operaen »Marie Grubbe«: Til Danniark.

Tjel-esangen.

Kniffi Jeppesen (18(92): De smaa Veje. Marts Solskin.

Vagii Hol,niboe (1909): Musil~ for 5 13læsere. Op. l«,,). (April 1940.)

Tilegnet »Blæserkvintetten af 1932«.

Adgang mod Udstillingens sædvanlige Entre.

Fre(Iag (1. 30. Oktober 1942 Kl. 16 i Københ-Iv I2s Domkirke.

Med,,,irkende: Unge Tonekunstneres Studieorb-wsler, Karl Jolian

Isaksen, Teijoh Wung-Sung, Aage Knudsen, Arne Aaboe Sørensen,,Jarl Hansen, Svend Nielsen, Dirigent: John Frandsen. Program:

Diderik Buxtehude (1637-1707): Toccata i F~Dur.

G. F. Händel (1685-1759): Doublekoncert for 2 Celli, Kaminerorke-

ster og Continuo.

I

Diderik B,uxtehude: Solokantate »Also, hat die Gott die Welt geliebet« for Sopran-Solo, 2 Violiner, Viploncel og Continuo.

G. F. Händel: Koncert for Orgel og Orkester i F-Dur. Op. 4, Nr. 5. Adgangen er fri.

4(

Fredag (1. 30. Oktober 1942 Kl. 20. 1'ste Kammermusikkoncert. Hornung & Møllers Sal. Medvirkende: Blæserkvintetten af 1932: Johan Bentzon, Walden-lar Wolsing, Poul Allin Erichsen, Wilhelm Lanzky-Otto, Kjell Roikjer, Herman D. Koppel, Gunnar Frederiksen. Program:

Niels Viggo Bentzon (1919): Kvintet for Fløjte, Obo, Klarin'et, Fagot og Klaver. 1942. Uropførelse. Tilegnet »Blæserkvintetten af 1932«.

Vagn Holmboe (1919): Sonatine for Klaver. Op. 27, Nr. 1. 1941. Uropførelse.

Finn Høffding (1899): Dialoger for Obo og Klarinet. OP. 10. 1927.

Jørgen Bentzon (1897): »Fabula« for Solo-Bratsch. 1939. Uropførelse. Ebbe Hamerik ~1898): Blæserkvintet. 1942. Uropførelse. Tilegnet »Blæserkvintetten af 1932«.

Medlemskort giver Adgang.

Johan Bentzon giver d. 6. og 20. November sammen med Otto Mortensen 2 Koncerter. Medlemmerne kan til Koncerten d. 20. Noveniber, hvor der kun fremføres moderne Fløjteniusik, faa Billetter til halv Pris hos Wilhelm Hansens Musikforlag mod Forevisning af gyldigt Medlemskort.