Nye noder og bøger

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 08 - side 185-185

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

NYE NODER OG BØGER

EDITION DANIA

// Komponisten C. H. Debois har ud,sendt et grandiost Hefte med 16 Sange til Tekster af Johannes Jørgensen og Alex Garff. Sangene ligger gennemgaaende godt rent vokalt set, kun kan man ikke altid følge Komponistens Valg af kompliceret T'oneart, idet San,gene 1 2 3 o,,,, 4 staar i henholdsvis ges

dur, es-moll, gis-moll og fis-dur, uden. at man mærker, som hos »de Gamle«, at der er forbundet nogen særlig »Affekt« dermed. løvrigt findes mange smukke Enkeltheder i Heftet, og Sangene vil sikkert finde Indpas paa Grund ,-~f deres enkle og syn-il)atiske Tone.

ENGSTRØM &,, SØDRINCS MITSIKFORLAG

1/ 2. Oplag af Kai Senstius' »18 sniaa Orgelstykker til Bi-ug ved Gtidstjenesten« er lige udkommet. Man mærker at 1(omponisten har haft praktiske Forniaal for Øje o,,, (let iniisikalske maa derfor bedøniines, paa den Basis. De ejer fx. ikke den originale Friskhed, som (let i sidste Ni-. ,tf D.M.T. anmeldte, lille Variationsværk af Svend Ove Møller, men liolder sig~ niere til det rent

»oi-ganistmæssige«, uden at (le (log pa2 nogen. Maade fornægter deres Ophovsmands gode Musikeregenskaber. Paa (len anden.Side vil disse Stykker utvivlsomt faa, større Udbredelse end Svend Ove Nføllers, idet (le vil være en udinærket Vejleder for (len i Præludering og F""orspilsteknik ufærdige Organistspire.

Niels Viggo Benl-on.