uden titel

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 08 - side 188-188

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT redigeres af Jens Schrød;,,r, Adresse: Langebrogade 231, K. Tlf. AMager 287x.

REDAKTIONSUDVALG: Torben Krogh, Knudåge Riisager og Waldemar Wolsing. EKSPEDITION: Kronprinsessegade 26,3, K. Tlf. Byen 726. Postkonto 22596.

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT udkommer med et Hefte om Maaneden, Maanederne Juni og Juli undtaget, ialt 10 Hefter aarlig. Prisen for Abonnement Kr. 7,50 om Aaret, Lande udenfor Skandinavien Kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil Udgangen af det Aar, i hvilket Opsigelse finder Sted. Det kan tegnes direkte paa Ekspeditionen eller gennem Boghandler Re. Der modtages kun Aarsabonnement. Enkelte Numre koster Kr. 1,00.