Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 09 - side 206-208

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

KONTOR: Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15. FORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Tlf. Ryvang 836x. KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, K. TEATERTELEFON: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16- 16.20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

FORENINGSMEDDELELSER

Torsdag den. 26. November 1942 Kl. 20 i Odd Fellow-Palæets mindre Sal: 2. Kammermusikkoncert. Medvirkende: Else, Brems, Edel Andersen, Elisabeth Fogh, Edith Schmidt, Thyge Thygesen, Erling Bloch o,g Holger Lund-Christiansen. Program: . Igor Strawinsky (1$82): Duo concertant for Violin og Klaver. 1932.

Leos Janacek (1854 1928): Den forsvundnes Dagbog, for Alt, Tenor,

Terzet af Damestemm-er og Klaver.

Claude Debussy (1862-1918): Sonate for Violin og Klaver. Vinter

1916-1917.

Mod Forevisning af gyldigt Medlemskort kan en Billet afhentes hos Wilhelm Hans,en, Gothergade 9- 11, senest Koncertdagen indtil Kl. 17.

Fredag den 27. November 1942 Kl. 16 i Domkirken. Medvirkende:

Mirjam Madelung, Gudrun Jespersen, Ebba Jarl Hansen, N. 0. Raasted, Domkirkens Kor samt unge Tonekunstneres Studieorkester under Lede-Ise af John Frand-sen. Program:

Kai Sentius (1889): Fantasi i d-moll for Orgel, Op. 26. 1942. Uro Pf.

J. L. Emborg (1876): Concerto for Orgel, Klaver og Strygeorkester,

Op. 49.

Eilert Lindorff-Larsen (1901): Sonate. i c-moll for Violin og Orgel.

1942. Uropførel,se.

N. 0. Raasted (1888): Kantate for en Alt Stemme, Kor, Strygeorkester

og Orgel, Op. 57.

Ådgangen er fri.

Fredag den 4. December 1942 Kl. 20 i Odd Fellow-Palæets store

Sal. Unge Tonekunstneres Orkester i Samarbejde med Berlingske

Tidende og Wilhelm Hansen's Musikforlag. Medvirkende: Else Sehiøtt,

ZD

Else Brems, Thyge Thygesen, Holger Byrding, Akademisk Kor og Unge Tonekunstneres Orkester under Ledelse af Walter Meyer-Radon. Program: Beethoven: Egmont-Ouverture. : Symfoni Nr. IX.

Medlemskort giver ikke Adgang, men vi anmoder indtrængende vore Medlemmer om at støtte Koncerten ved at købe Billet.

Onsdag den 9. December 1942 Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal.

2. Ung Aften. Medvirkende: Viggo Iversen, Preben Løw, Meta Starvad,

Eyvind Møller. Program:

Joh. Se.b. Bach. (1685-1750): Toccata D-Dur for Klaver.

Bellini (1801-1835): Elviras Arie af Puritanerne.

W. A. Mozart (1756-4791): 11 re pastore.

: Violinkoncert A-Dur.

Smetana (1824.-1884): Einladung, Liebesfr-Uhling.

Dvorak (1841-1904): Berceuse, Rusalka's Lied an den Mond.

: Sonatine G-Dur for Violin og Klaver.

Medlemskort giver Adgang.

Tirsdag den. 15. December 1942 Kl.. 20 i Odd Fellow-Paleeets, store Sal. Københavns Drengekor og Det unge Tonekunstnerselskab. Ældre og nyere dansk Musik. Medvirkende: Edith Oldrup Pedersen, Else Jena, Lillian Weber Hansen, Aksel Schiøtz, Henry Skjær, Volmer Holbøll, Ejnar Nørby, Wilhelm Lanzky- Otto, Københavns Drengekor og Unge Tonekunstneres Orkester under Ledelse af Mogens W81dike. Progw M:

C. E. F. Weyse (1774-1842): Julekantate 1818 for Soli, Kor og Orkester.

Carl Nielsen (1865-1931): Suite for Strygeorkester A-Dur, Op. 1. Knud Jeppesen (1892): Koncert for Horn og Orkester. Uropførelse.

Reformation,skantate 1936 for Soli, Kor og

Orkester.

Mod Forevisning af gyldigt Medlemskort kan en Billet afhentes hos. Wilhelm Hansen, Gothersgade 9- 11, senest Koncertdagen indtil Kl. 17.

Koncerfen Torsdag den 26. November a f l y s e s paa Grund

af Sygdom.