uden titel

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 09 - side 208-208

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT redigeres af Jens- Schrøder, Adresse: Langebrogade 231, K. Tlf. AMager 287x.

REDAKTIONSUDVALG: Torben Krogh, Knudåge Riisager og Waldemar Wolsing.

EKSPEDITION: Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726. Postkonto 22596.

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT udkommer med et Hefte om Maaneden, Maanederne Juni og Juli undtaget, ialt 10 Hefter aarlig. Prisen for Abonnement Kr. 7,50 om Aaret, Lande udenfor Skandinavien Kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil Udgangen af det Aar, i hvilket Opsigelse finder Sted. Det kan tegnes direkte paa Ekspeditionen eller gennem Boghandlerne. Der modtages kun A&rsahonnement. Enkelte Numre koster Kr. 1,00.