Dansk Komponist-forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 10 - side 230-230

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK KOMPONIST-FORENING

FORMAND: Knudåge Riisager. Juridisk Konsultation: Alle Henvendelser vedr. juridiske Spørgsmaal, jfr. Lovenes § 4, skal ske gennem Foreningens Kontor.

KONTOR: Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Telefon': Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

11 »Dansk Komponist-Forenings 25 Aars Jubilæumsfond« uddelte som sædvanligt paa Foreningens Stiftelsesdag den 5. December Jubilæumslegatet. Legatet, der er paa 1000 Kr., blev i Aar givet til Komponisten Herman D. Koppel.

11 Det Anckerske Legat er i Aar blevet tildelt Flemming Weis.

11 Til Advarsel:

Det skete fornylig, at en Forfatter i sidste Øjeblik før en Koncert gjorde Indsigelse imod Benyttelsen af hans Tekst, med mindre der betaltes et endog meget stort Beløb i Opførelsesgodtgørelse. Komponisten, der trods Forfat

terlovens Bestemmelser havde glemt at indhente Forfatterens Tilladelse til at benytte hans Tekst, maatte skyndsomst tage sin Sang af Programmet. 'Men tænk nu, hvis Forfatteren først havde meldt sig med sit Krav, efter at Sangen var blevet sunget!

11 Meddelelsen om Korcirkulationsmapperne i forrige Nummer har givet Anledning til nogle Forespørgsler. Det skal derfor yderligere oplyses, at det kun drejer sig om Partiturer, ikke om Stemmemateriale. Endvidere er der ikke nogen Indleveringsfrist, idet Ordningen er permanent.