Dansk Musiktidsskrifts redaktion og udgivelse

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 10 - side 209-209

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFTS REDAKTION

OG UDGIVELSE

Med Udgangen af dette Aar fratræder Jens Schrøder efter eget Ønske sin Stilling som Redaktør af Dansk Musiktidsskrift idet han efter Overtagelsen af Stillingen som Dirigent for Aalborg Byorkester har maattet, forlade København og derfor ikke ser sig i Stand til at videreføre sin redaktionelle Virksomhed.

Samtidig med at Dansk Musiktildsskrift'fra 1. Januar vil udkomme i udvidet Format med Udgivelsesdato den 6. i hver af de sædvanlige Maaneder, overdrages, Redaktionen til Magister Nils Schiørring.