Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 10 - side 230-230

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

FORE NI N G S NI E,D DE LE L SER

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

STIFTET 22. FEBRUAR 1903

KONTOR OG SEKRETARIAT: Raadhusstræde 1, V Sal, København K. Telefon:

Palæ 7576. Hverdage 10-16.

BESTYRELSE: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel

Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

REPRÆSENTANTSKAB: Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pæda.

gog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner

Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent),

Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Milller (Sanger),

Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne

Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

SEKRET.AER OG JURIDISK KONSULENT: Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raad

husstræde 1, København K. Telefon: Central 2270 og Palæ 7576.

I

Ingen Foreningsmeddelelser.