Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1940 Del 3

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 04 - side 92-96

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Dansk musiklitterær

Bibliografi for Aaret 1940

Af SIGURD BERG

(sluttet).

169. Elisabeth Lunn: Quousque tandem - (Om Heibergs og Kuhlaus Forhold til Melodierne i »Elverhøj«). D. Musiktidss. S. 120-122. Kuhlau: Se ogsaa Nr. 76-79.

170. Torben Krogh: Holger Danske (Om Kunzens og Baggesens Opera). Nationaltid. 6. Okt.

171. Rob. Neiiendam: Omkring »Der var engang -« (Lange-Müller). Det kgl. Teaters Program. Dec.

172. Rich. Gandrup: Rued Langgaard bliver Domorganist. Aarhus Stiftstid. 29. Juli.

173. Hans J. Larsen: Fra Gry til Kvæld. (Erindringer). Kbh. 164 S. Se ogsaa Nr. 112.

174. Kaj Smith: Danserinden Elna Hansen, som blev den store Primaballerina Elna Lassen. Berlingske Tid. Søndags-Till. 15. Sep.

175. Helga Begtrup-Hansen: De tomme Kirker og (Thomas) Laub. (Et Angreb paa de Laubske Melodier. Krist. Dagbl. 3. Okt. Bemærkn. af Harald Vilstrup 24. Okt., Forskellige 25. Okt., 31. Okt., Søren Holm 2. Nov., Aage Bertelsen 6. Nov., stud. theol. 8. Nov., Ejnar Jacobsen 10. Nov., N. Troensegaard 17. Nov.

176. Chr. Welding: Thomas Laub. Dansk Kirkesangs Aarsskrift. S. 3-8.

177. B. Wøllner-Gaarn: De (Thomas) Laubske Melodier. Krist. Dagbl. 15. Maj.

177a. Knud Lynge. Rytmer 4. Aarg. Nr. 1.

178. Kaare Borchsenius: Carl Madsen. D. kgl. Teaters Program. Maj. Peter Malberg: Se Nr. 129.

179. Georg Marquard, - Festskaberen og Lysbringeren. M. Bidrag af Johs. Fønss, Carl Th. Jørgensen, Tage Jensen, Alb. Høeberg, Jens Mølbach og Viggo Barfoed. Horsens Avis 24. Dec,

180. Mogens Bostrup: Marquard fylder 70. Horsens Folkebl. 24. Dec. Georg Marquard: Se ogsaa. Nr. 128.

181. W. L.: En flensborgsk Musikerslægt, der vandt Berømmelse (Matthison-Hansen). Flensborg Avis 28. Okt.

182. K. Hegermann-Lindencrone: Lauritz Melchior. Berlingske Aften 23. Marts C. F. Mollerup: Se Nr. 128.

183. A. H.: Komponisten Muth-Rasmussen. Kolding Folkeblad 16. August.

184. Kai Aage Bruun: Carl Nielsen - den fynske Mester. Fyns Stiftstid. 5. Okt.

185. Kai Aage Bruun: Omkring Carl Nielsen. Danmark S. 329-333.

186. E. Kelstrup: Komponisten Carl Nielsen. Fyns Tidende 12. Juni.

187. Maria Minddal: Du danske Mand (Carl Nielsen). Horsens Folkebl. 24. August.

188. Emil Larsen: Spillemanden fra Skaarupøre (Johan Nielsen), Svendborg Avis 23., 24. og 30. August.

189. Aug. F. Schmidt: Pastor Alexander Petersen og Cora Nyegaard. Aarbog f. hist. Samf. f. Sorø Amt. S. 60-68. Hans W. Petersen: Se Nr. 129.

190. Rob. Neiiendam: En Idyl paa Vesterbro (Om Pricerne). Politikens Søndags Tillæg 6. Okt.

191. Thøger Rasmussen: Barndom og Musik (Erindringer). Aarhus Stiftstid. 8. Sep., ogsaa i Vejle Amts Folkebl. 4. Nov. Oluf Ring: Se Nr. 120. Ditlev Rogert: Se Nr. 76-79. Børge Rosenbaum.: Se Nr. 129.

192. Johan Chr. Ryge, Kantor ved Roskilde Domkirke og Skole (1688-1758).
Medlemsbl. f. d. Organist- og Kantorsamf. S. 49-59.

193. I. G. Villadsen: Johann Adolph Scheibe. Aarhus Stiftstid. 2. Dec.

194. Chr. Ræbild: Poul Schierbecks Sange. Aarhus Stiftstid. 28. Nov.

195. Rob. Schyberg: En Dreng fra Balletten (Erindringer fra 70'erne). Gads danske Magasin S. 501-515. Sluttet sst. 1941. S. 22-36). Ib SchØnberg: Se Nr. 129.

196. E. N.: Interview med Kantor Olav Segalt (om gregoriansk Sang). Katolsk Ugeblad S. 822-823. Godtfred Skjerne: Se Nr. 125-127.

197. Viggo Bitsch: Seminarielærer K. Steensen. Folkeskolen S. 714-715.

198. Arne Travis: 25 Aar paa Det kgl. Teater (Ingeborg Steffensen). Viborg Stiftstid. 23. Maj. Sveinbjørn Sveinbjørnsson: Se Nr. 227.

199. Karl Bjarnhof: Johan Svendsen 100 Aar. Social-Dem. 29. Sep.

200. Eif: Komponisten Johan Svendsens Hundredaarsdag. Kolding Folkebl. 28. Sep.

201. Aug. Felsing: Johan Svendsens 100 Aarsdag. Nationaltid. 29. Sep.

202. Finn: En genial Kunstner (Johan Svendsen) og hans Skæbne. Interview med Julietta Johan Svendsen. Politiken 15. Sep.

203. Johs. FØnss: Johan Svendsens Betydning for Det kgl. Teater. Social Dem. 3. Okt.

204. Victor Gandrup: Johan Svendsen. Dansk Musiker-Tid. S. 273-281. Se ogsaa S. 346.

205. Peter Gradman: Erindringer om Johan Svendsen. Berlingske Aften 28. Sep.

206. Gunnar Heerup: Johan Svendsen og os. D. Musiktidss. S. 155-156.

207. Em. Sejr: Johan Svendsen. Aarhus Stiftstid. 29. Sep.

208. Hugo Seligmann: Johan Svendsen. Politiken 28. Sep. (Kronik).

209. S. Me.: Johan Svendsen 1840-1940 Aalborg Amtstid. 29. Sep. Chr. Telling: Se Nr. 128. Søren Telling: Se Nr. 128.

210. Fr. Tobiesen: (Om G. A. Thielo) Hist. Medd. om Staden København. 111. 4. Hft. 4. Maj. S. 259 f.

211. LI. (Loulou Lassen): Dansk Kunstner død i Baltimore (Emmanuel Wad). Politiken 29. Sep.

212. Liva Weel fortæller. Berl. Tid. Søndags Till. 8., 15., 22., 29. Sep., 6., 13. og 20. Okt.

213. Mogens Brandt: Jeg har elsket og levet og levet. En Skildring, af G. E. F. Weyses Barndom og Ungdom, delvis bygget over Flemming Lynges Manuskript til Filmen af samme Navn. Kbh. 144 S.

214. Kai Aage Bruun: »Professor X« Et Billede af Weyse. Nationaltid. 17. Dec.

215. Sven Lunn: Weyse og Julie Tutein. Politiken 29. Dec. (Kronik).

216. Sv. S.: G. E. F. Weyse og hans ulykkelige Kærlighed. Social-Dem. 13. Dec.

217. Margrethe Linder Spies: Marguerite Viby. Kbh. 110 S.

218. Wald. Oelsner, Manden, der reddede Grundtvigskirkens Akustik. Dansk
Kirkemusiker Tidende S. 85-86. Se ogsaa Nr. 294. -
Provinsens Musikliv : Se Nr. 128.

219. Aabenraa: Apenrade als Zentrale des nordischen Orgelbaues. Nordschlesw. Zeit. 9. Okt.

220. Aarhus: Martin Pedersen: Polyhyinnia. Berlingske Aften 13. Jan. Aarhus: Se ogsaa Nr. 130, 172. Brøns: Se Nr. 226. Flensborg: Se Nr. 181. Horsens: Se Nr. 128, 179-180. Møgeltønder: Se Nr. 226. Nyborg: Se Nr. 161.

221. Odense: Arne Bertelsen: Musiklivet i Odense. Fyns Tid. 16. Juli.

222. Ribe: K. H. Rosenstand: Da Ribe-Drenge sang i Kirkens Kor. Vestkysten 31. Maj.

223. Ribe: K. H. Rosenstand: Ribe Domkirkes Orgel i Historiens Lys. Vestkysten 14. Juni. Roskilde: Se Nr. 192.

224. Tønder: Ludw. Andresen: Die Geschichte der Orgel in der Christkirche in Tondern. Nordschlesw. Zeit. 27. Jan. Viborg: Se Nr. 122. Øsby: Se Nr. 226.
Enkelte Landsdele : Fyn: Se 184-187, 188.

225. Fyn: Povl Hamburger: Violiner paa Træerne (fynsk Musikliv). Turistforeningens Aarbog: Østfyn. S. 215 - 222.

226. Sønderjylland: Walther Børner-Niensen: Gamle Orgelværker i Sønderjylland. (Brøns, Møgeltønder og Øsby) Medlemsbl. f. d. Organist- og Kantorsamfund. S. 66-68.

Billande:

227. Island: Gudmundur Kamban: Skaberne af den islandske Nationalsang, Matthias Jochumsson og Sveinbjørn Sveinbjørnsson. Berlingske Tid. Søndags Till. 15. December.
Island: Se ogsaa Nr. 163.

Norden som Helhed:

228. 0. Kruuse-Andersen m. fl.: Nordisk Musiker-Union 25 Aar. D. Musiker. Tidende. Se ogsaa Nr. 233.

VI. Fremmede Landes Musikhistorie

Afrika: Se Tunis.

229. Amerika: Vilfred Kjær: Musikalske Indtryk fra en Rejse i Amerika. Ord og Toner. Nr. 5, S. 1-3, Nr. 6, -S. 1-3.

230. Amerika: Hanna Lund: Amerikanske Tilstande (Børne-Musikundervisning). D. Musiktidss. S. 51-52. England: Se Nr. 265, 285.

231. Finland: Jul. Foss: Den finske Hymne. Dansk Kirkemusiker Tid. S. 16.

232. Finland: Knudåge Riisager: Musiken i Finland. Samleren S. 61-63.

233. Finland: V. K. M. Skaaning: Finsk Musik og dens Betydning for nordisk Musikliv. Ringkøbing Amts Dagblad 24. Februar. Finland: Se ogsaa Nr. 266-272. Frankrig: Se Nr. 251.

234. Grækendand: Carsten Høeg: Græsk Musik. Kbh. 67 S.

235. Hawai holder af Musik. Mandens Blad Nr. 10. S. 34-35.
Italien: Se Nr. 259-261, 273, 284
Norge: Se Nr. 249-250.

236. Rusland: Den russiske Musik sover en Tornerosesøvn. D. Musiker-Tid. S. 69. Bemærkn. af Ingeborg Lange S. 103-104.
Rusland: Se ogsaa Nr. 274-282.

237. Sverige: Aage Heinberg: Svensk Folkehøjskole for Musik (Ingesund) Aalborg Stiftstid. 13-6.

238. Sverige: Adam Helms: Hvordan hele Sverige synger Allsång. Nationaltid. 25. Aug.
Sverige: Se ogsaa Nr. 243-248, 252, 255, 258.

239. Tunis: Vagn Holmboe: Tunesisk Musik (Rodolphe d'Erlanger) D. Musiktidss. S. 163-64.
Tyskland: Se Nr. 241, 242, 256-257, 262-264, 283.
Østrig: Se Nr. 15, 253-254.

Biograf iske Samlinger:

240: Johs. Fønns: Store. Operadirigenter, jeg traf. Socialdemokr. 19. Septbr., 20. Septbr.

241. N. 0. Raasted: Karl Straube-Günther Ramin. Thomanerkoret skifter Leder. Medlemsbl. f. d. Organist- o. Kontorsamf. S. 21-25.

Enkeltbiograf i er:

242. Alma Helberg: Tonekunstens Stormester: Joh. Seb. Bach. Procantu. Jan. S. 103-104, Marts, S. 4-6.

243. Erik Abrahamsen: Bellmans Musik. Berlingske Tidende 4. Febr.

244. Oscar Hedberg: Carl Michael Bell-man. Ekstrabl. 27. Jan.

245. Oscar Hedberg: Den historiske Bellman. Socialdemokr. 6. Jan.

246. Axel Kjerulf: Bellman - og saa netop nu. Politiken 4. Febr.

247. Hakon Stangerup: Bellman - en moderne Digter. Nationaltid. 4. Febr.

248. Ejnar Thomsen: Bellman og Danmark. Berlingske Aften 3. Febr.

249. Ole Bulls Violin. D. Musiker-Tid. S. 58.

250. JØrgen Bukdahl: Ole Bulls grønne Ø. Politiken 4. Okt.

251. Knudåge Riisager: Troldmandens Lærling (om Paul Dukas). D. kgl. Teaters Program. Oktober.
Rodolphe d'Erlanger: Se Nr. 239.
Wilh. Fürtwängler: Se Nr. 306.

252. Aksel Agerby: Pauline Hall 50 år. D. Musiktidss. S. 171-172.
Fritz Kreisler: Se Nr. 15.
Jan Kubelik: Se Nr. 15.

253. J. A. Jensen: Operetternes Konge Franz Lehar. Viborg Stiftstid. 30. April.

254. Franz Lehars Karriere. D. Musiker - Tid. S. 57-58.

255. Herman Madsen: Jenny Linds Barndom. Fyns Tidende 23. Juni.

256. William Behrend: Til Minde om Karl Muck. Berlingske Aften 9. Marts.

257. Hugo Seligmann: Dirigent-Geniet Dr. Muck er død. Politiken 5. Marts.

258. Gunnar Heerup: Gösta Nystroem 50 År. D. Musiktidss. S. 205.

259. Niels Friis: Verdens største Violinspiller (Niccolo Paganini). Aarhus Stifstid. 26. Maj.

260. V. K. M. Skaaning: Niccolo Paganini. Holstebro Dagbl. 8. Jan, 9. Jan.

261. Elisabeth Munck: En Hymne (Pergolese: Stabat mater) og dens Historie. Aarhus Stiftstid. 25. April.
Günther Ramin: Se Nr. 241.

262. Albert Schweitzer: Fra min Barndom og Ungdom. 2. Udg. (Kolding). 82 S.

263. Vilh. Wittrup: Albert Schweltzer: Protestantisk Tidende S. 10-14.

264. Vilh. Wittrup: Albert Schweitzer. Horsens Folkebl. 21. Nov.

265. Nils Schiørring: Bernard Shaw skriver om Musik. Nationaltid. 23. Juli.

266. Erik Abrahamsen: Jean Sibelius 75 Aar. Berlingske Tid. 3. Dec.

267. Karl Bjarnhof: Komponisten Jean Sibelius. Social-Dem. 8. Dec.

268. Victor Gandrup: Jean Sibelius. D. Musiker-Tid. S. 353-356.

269. V. Secher Marcussen: Jean Sibelius. Aalborg Amtstid. 10. Febr.

270. Nils Schiørring: Paa Jean Sibelius' 75 Aarsdag. Nationaltid. 8. Dec.

271. Em. Sejr: Finlands store Komponist (Jean Sibelius). Aarhus Stiftstid. 8. Dec.

272. Hugo Seligmann: Jean Sibelius. Politiken 7. Dec. (Kronik).
Karl Straube: Se Nr. 241.

273. Svend Ove Mortensen: Da Djævelen spillede paa Tartinis' Violin. D. Musiker-Tid. S. 40-41.

274. Karl Bjarnhof: Peter Iljitsh Tschaikowsky. Social-Dem. 7. Maj.

275. Chaterine Bowen og Barbara von Meck: Tschaikowsky og Fru von Meck.Overs. af Kai Flor. Kbh. 320,S. 276. Tschaikowskys 100-Aars Dag. Børsen 28. April.

277. Carl Johan Elmquist: Tschaikowsky. Aarhus Stiftstid. 5. Maj.

278. Julius Foss: Peter Tschaikowsky. Krist. - Dagbl. 7. Maj.

279. Alma Heiberg: Peter Iljitsch Tschaikowsky. Pro cantu. Maj. S. 25-26.

280. Einer Kelstrup: Peter Iljitsch Tschaikowsky. Fyns Tid. 8. Maj.

281. V. Secher Marcussen: Peter Tschaikowsky. Aalborg Amtstid. 6. Maj.

282. Nemo: Peter Tschalkowskys 100 Aarsdag. Sorø Amtstid. 6. Maj.

283. X: Hvad Richard Wagner forlangte af Solister, Kor og Orkester. (Førsteopf. af »Mestersangerne«). Sangerbladet Nr. 1.

284. Kai Aage Bruun: Værtshusholdersønnen fra Roncole (G. Verdi). D. kgl. Teaters Program. Oktober.

285. Carl Willum Hansen: Lidt om Ralph Vaughan Williams. D. Musiktidsskr. S. 133-140.
Eugéne Ysaye: Se Nr. 15.

VII. Teori og Teknik

286. Gustav Hansen: Lidt om videnskabelige Musikproblemer. Demokraten (Aarhus) 1. Dec.

287. K. L. Knudsen: Musikerens Teoribog. Populær Fremstilling af Grundtrækkene i musikalsk Akustik, Harmonilære og Kontrapunkt. Kbhvn. 143 S.

288. Kai Senstius: Om Musikteoriens Krise. D. Musiktidss. S. 122-123.

289. Fr. Heegaard: Elektrisk Musik. Ingeniøren. Elektroteknik. S. 41-44, 53 -56.

290. H. T. Stenby: En ny Kammertone paa 440 Hertz. Ingeniøren. Elektroteknik S. 8.

291. Povl Hamburger: Harmonilærens Afsporing. (I Anl. af Sv. E. Tarp: »Koralharmonisering . ..« (Nr. 292). D. Musiktidss. S. 46-49. Bemærkn. af Sv. E. Tarp S. 67-69, Povl Hamburger S. 101-106, Vagn Holmboe S. 123- 126, Jens Peter Larsen S. 141-146, Povl Hamburger S. 177-179.

292. Svend Erik Tarp: Koralharmonisering i Dur og Mol. En kortfattet Vejledning. Kbh. 44 S. (se Nr. 291).

293. Akustiske Fænomener (rumlig Akustik). D. Kirkemusiker-Tid. S. 9.

294. G. M. Gjeraa: Ingeniør Oelsner om Akustik. Arkitekten. S. 132.
Se ogsaa, Nr. 218, 103.

295. Georg Schnéevoigt: Om moderne Direktionskunst. D. Musiker-Tid. S. 166-168.

Orgelteknik :

296. Olaf Platou: Det moderne kombinationssystem. D. Kirkemusiker-Tid. S. 4-6.

297. Finn Viderø: Modulation-Intonation. D. Kirkemusiker-Tid. S. 72-74.
Se ogsaa Nr. 50, 51, 52a, 122-124.

Sangteknik:

298. Georg Arnim: Piano- eller Fortetonen som Grundlag for Stemmedannelsen. Pro cantu. Maj. S. 24-25.

299. Hans Fiedler: Stemmedannelse og »Den italienske Sangskoles Begravelse«. (Forts. fra 1939). Pro cantu. Januar S. 104-106, Marts S. 7-8.

300. Viggo Forchhammer: Lidt om Aandedrætsøvelser. Nord. Tidss. f. Tale og Stemme 4. Aarg. S. 71-75.

301. Erik Tuxen: Lidt om Solfége. D. Musiktidsskr. S. 49-51.
Se ogsaa Nr. 9, 11.

VIII. Filosofi, Æstetik 0. 1.

302. Erik Abraharnsen.: Paa een Tone -. Berlingske Aften 15. Juni.

303. Erik Abrahamsen: At skrive om Musik. Berlingske Tid. 3. Dec.

304. Poul Alkærsig: Om Musik og Arvelighed. Folkeskolen S. 421-423.

305. Poul Bahnsen: Den umusikalske og Musiken. Social-Dem. 13. Sep.

306. Svend Kragh-Jacobsen: Stor Musik er ikke Rus, men forstærket Livsfølelse. (Interview med Wilh. Furtwängler). Berlingske Tid. 10. Jan.

307. Jacob Paludan: Musikalsk Causeri. Politiken 23. Dec. (Kronik).

308.. Knudåge Riisager: Symfonien er død - Musiken leve! D. Musiktidss. S. 21 -23. Bemærkn. af Vagn Holmboe S. 45, Knudåge Riisager S. 65-66.

309. Edgar Rubin: Vibratoet, - et omstridt musikalsk Virkemiddel. Berlingske Aften 20. Nov.

310. Olav Segalt: Er Musiken et Sprog som alle forstaar? Katolsk Ugeblad. S. 695.

311. Johannes Wulff: Tonerne og Mennesket. Social-Dem. 11. Maj.
Se ogsaa Nr. 16.

Årgang 18/1943, nr. 04