Koncertprogram for Den svenske Musikuge i Danmark 23.-29. maj 1943

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 05 - side 119-120

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Koncertprogram for

Den svenske Musikuge i Danmark

. 23. - , 2.9. 31 t ~. i 19 4 3

Sondag d. 23. Maj

Kl- 19: Koncert i Odd -Fellotf, Pakeets st. Sal

_N',

ationalbankdirektor Branisnws: Indledningstale.

De samlede leobenhiit;iisl~e Sangforeninger af 1859. Dirigent: Anders Rachle,,,-.

Wilhelm Stenhaniniar: Sverige. Ivar Widéen: Tindrande, fagra stjärna. August Söderman: Sjung, sjung. August Söderman: 0-, jeg vi ha' mig en Hjxrtenskoaer. Prins Gustaf: Studentsång.

Uizge Twiekunstneres Orkester. Dirigent: John Frandsen.

Dag Wirén: Serenade.

Herrekoret »H. K.« Diricent: Anders Rachlew.

0

C. M. Bellman: Fredmans Ep,istel No. 30 og No. 29. C. M. Bellman: Fredmans Testamente No. 31 og No. 10.

De samvirkende sangbeor. Dirigent: Oskar Gyldinark.

Z,

Wilhelm Stenhammar: Norrland. W. Lagercrantz: Tonerna. Otto Lindblad: Naturen og hjärtat. Felix Körling: En sornmarlåt.

kobeizhaviiske Arbejder-

Begge Kor.

Dirigent: Oskar Gyldmark.

(i. Wennerberg: Hör oss Svea.

Man-dag d. C4.31aj

Kl. 20: Det kgl. Kapel, Orkesterkokteert,

Odd -Uellotv Patteets st. Sal

Dirigent: Kapelmester Thomas Jensen. .

Solist: Operasangerinde ved Det kgl. Teater

Else Brems,

Hugo Alfvén: Festspel Op. 25.

Lars-Erik Larsson: Passacaglia, tir »Prinsessan av Cypern«.

Ture Rangström: 2 Sange.

C

Notturno. Vingar i natten.

Gunnar Ek: Scherzo.

Ture Rangström: En ganinial dansrytni.

C,

Wilhelm Stenhammar: Stjärnögon.

t,

Franz Berwald: Sinfonie singul Rre.

Tirsdag

Kl. 20.30: Dansk Korföre?tings Koncert

i Tivolis Koncertsal

Mresprxsident Hans kgl. Hojhed Kronprins Frederik.

Dirigent: Kgl. Kapelniester Georg Hoeberg.

Solister:

Operasangerinde ved Det kgl. Teater

AIaraherita Flor.

K-I. Kammersangerinde Ingeborg Stef-

t, Z,

fensen. Operasanger ved Det kgl. Teater Frans Andersson. Skuespillerinde Ellen Malberg. Koncertsalens Orkester og Dansk Korforenings F2elleskor.

Hilding Rosenberg: »Marionetter«, Ouverture.

Sigfus Einarson: Island af »Sangen i Norden«.

Edvard Grieg: Foran Sydens Kloster.

Ludolf Nielsen: Dronning Margrethe, Epilog.

t,

Lars-Erik Larsson: Förklädd Gud. Jean Sibelius: Snöfrid.

Onsdag d. 26.31aj

Kl. 16: Sveiisk Kirkeinusik i Gustafskyrkan

Medvirkende: Kor, Orkester og Solisterne Frans Andersson, IMogens Steen-Andreassen o- Kjell Olsson.

0

Dirigent: Carl S. Clausen.

Johan Agrell: Koncert for Obo og Orkester.

el

H. Roman: Salme 46 for Kor og Orkester.

t,

John Morén: Koralpartita for Orgel. Gastorius-Berg: På Gud och ej på eget råd. Albert Runbäck: Stå upp, var ljus for Kor. Gustaf Nordquist: 2 aandelige Sange. Patrik Vretblad: Preludium och Fuga d-moll f or Orgel.

RI. 19: Det kongelige Teater Hugo Alfvén: Dala-Rapsodi. Skuespillet »Swedenhielms«.

Torsdag d. 27. Ylaj

Koncert i Statsradiofojtieiz

Dirigent: Martellius Lundqvist.

Recitation: Skuespiller Adam Poulsen.

Hildina Rosenberg: »Johannes Aabenba-

0

ring«, Korvxrk.

Fredag d. 28. Haj

Kl. 19: Koneert i Slotskirken Kobenhavns Drengekor. Protektor Hans kgl. Hojhed Kronprins Frederik. Unge Tonekunstneres Orkester. Dirigent: Mogens Wöldike.

Z,

Solister:

Inga Graae (Sopran).

Else Marie Bruun (Violin).

Johannes Vi-o Pedersen (Orgel).

C, t,

Johan Helmich Roman: Höjen jupelrop till Herren alla länder.

Johan Helmich Roman: Concerto d-moll for

Violin og Strygeorkester med Cembalo.

Johan Helmich Roman: Lofva din Herra och

Gud, Kirkekantate for Sopran og Conti-

el

nuo.

Emil Sjögren: Prxludium a-moll for Orgel.

11

Axel Boberg: To Motetter - De tre sidste Bonner i Fadervor - Salige ere de, som hore Guds Ord.

Waldemar Åhlén: Allegro festivo, Es-Dur

0

for Orgel.

Fwllessalme, Melodi af J. M. Lindeman 1840.

Kl. 21.45: Studenter-Sangforeningen,

Priluftskoncert i Tivoli

Dirigent: Kgl. Kapelmester Johan Hye Knudsen.

Prins Gustaf: Studentsång.

Svensk Folkevise arr. af Huto Alfvén: Uti vår hage.

Svensk Folkevise uds. af L. G. Hedin: Till österland.

C. M. Bellman: Vila vid denna källa. - Blåsen nu alla. - Haga. - Joachim uti Babylon.

Felix Körling: Det skymmer.

Gunnar Wennerberg: Fanmarch.

Lordag d. C.9. Haj

Kl. 16: Det unge Tojick-,ttizstiiek-selskab

Matiné i Odc I Pellow Palteets tn. Sal

Medvirkende: Blxserkvintetten af 1932. - Violinisten Oluf Nielsen. - Pianisten Kjell Olsson. - Koncertsangerinde Thilde Nathan.

Edvin Kallstenius: Divertimento för Blåsarkvintett, Op. 29 (Uropf.). Tilegnet Blxserkvintetten af 1932.

Gunnar de Frumerie: Sonat för Violin och Piano, komp. 1934. Oluf Nielsen tilegnet.

Gustaf Nordquist: »Facklor i stormen«. 4 Sange til Tekster af Anders österling

John Fernström: Kvintett för Blåsinstrument, Op. 59 (Uropf.). Tilegnet Blxserkvintetten af 1932.

Kl. 19: Orkesterkoncert i Tivolis Koncertsal

(Dirigent: Thomas Jensen).

Eric Westberg: Gask.

August Söderman: Ouverture til »Orleanska Jungfrun«.

Hugo Alfvén: Midsommarvaka m. fl.

Kl. 220.30: 2. Affieling i Tivolis Koncertsal

Dirigenter: Thomas Jensen og Svend Chr. Felumb.

Roman: Drottninaholin Suite (Dirigent: Sv. Chr. Felumb).

Halnäs: Divertimento for Orkester (Dirigent: Sv. Chr. Felumb).

I

Wiklund: Klaverkoncert. Solist: Victor Schioler. (Dirigent: Thomas Jensen).

Atterberg: Midsommardans af »Bäckei-hästen« (Dirgent: Th. Jensen).

Kl. 22: 3. Affieling i Tirolis Koncertsal

Dirigent: Svend Chr. Felumb. Ilopulxr svensk Musik.