Nye grammofonplader

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 05 - side 121-121

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Nye Grammofonplader

Fed -ERLXNG TVINK-EL

Beethoven: Sonate A-Dur, Opus 47

H. M. V. DB 10-13

Vore to velsammenspillede Musikere Erling Bloch og Lund-Christiansen har denne Gang vovet sig i Kast med Kreutzer-Sonaten. Violinen lyder ikke lige godt overalt, men naturligvis er det rent kammermusikalske i den skønneste Orden. Opfattelsen er fin o-,

t,

kultiveret og rummer mange fortræffelige Detailler, for Eksempel i Gennemføringsdelen i første Sats oa i den tredie o,,, i den afsluttende Variation. Som Helhed er Finalen lykkedes bedst for de to udmærkede Musikere.

J. Haydn: ,Nun beut die Flur"" og ,Mit Wfird und. Hohelt"" af ,Skabelsen""

H. Dl. V. DB 5Z71 ~'

To af de skønneste Arier fra »Skabelsen« sunget med Dygtighed og nænsomt Udtryk henholdsvis af Karin Munk og Aksel Schiøtz. Orkesteret dirigeres med vanlig Omhu af Mogens Wóldike. Begge Stemmerne egner sig

1-1

ualmindelig godt til Grammofon, nok saa

godt som i Koncertsal. Schiøtz's Stemme

klinger lidt mørkere end ellers. Tempofor-

nemmelsen er no-,le Steder lidt valen. Alt i

z,

alt er denne Optagelse absolut Haydns Toner v.-)erdig med sin naturlige Klang og tilfredsstillende Balance.

Carl Nielsen: Forspil til Z. Akt af ,Saul og David"" - Forspil til 7. Billede af .Moderen""

Tono X 2500Z

Der er kommet en fortræffelig Orkesterplade ud af disse to vidt forskellige, hver for sig stærkt særprægede Stykker Teatermusik. Thomas Jensen diri-,,erer Tivolis Orkester.

t,

Forspillet til 2. Akt af Saul og David faar

den rette Festivitas, og det er virkelig, lyk-

ZI t,

kedes at seette Facon paa Mellemaktmusiken fra »Moderen«. Optagelsen er upaaklagelig.