Ellen Beck 70 aar

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 08 - side 212-213

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Ellen Beck 70 Aar

Den 3. Oktober fejrede kgl. Kammersangerinde Ellen Beck sin 70 Aarsdag. Ellen Beck har delt sit Liv mellem Sangen og det musikalske Organisationsarbejde. Selv om der maaske er nogle indenfor den yngste Musikergeneration, der husker det Indtryk af vokal Overlegenhed og dyb musikalsk Indlevelse, man modtog, da Ellen Beck for en 15 Aar siden efter lang Tids Tavshed paany indbød til en Sangaften, saa maa mange, naar Talen er om Ellen Beck som Sangerinde, nøjes med at lytte til ældres Beretninger om de glade Aar i dansk Musikliv, da Trioen Ellen Beck-Saima Neovi-Anders Brems drog Landet rundt og bragte vore ældre og yngre Klassikere indenfor Sangen ud blandt Folk. Men stadig lever Mindet om Ellen Beck som Romancesangerinde. Det er næppe for meget sagt, at hun med sin Musikalitet og fornemme Sangkultur skabte Maalestokken for, hvordan den danske Romance omkring Heise, Lange-Müller og Victor Bendix skulde fortolkes. I store Skarer flokkedes da ogsaa Eleverne om den storartede Kunstnerinde, der i 1906 ved at blive udnævnt til Kammersangerinde, modtog den højest offentlige Anerkendelse, som herhjemme kan blive en Sanger til Del.

Som det levende og charmerende, intelligente og impulsive Menneske Ellen Beck er, fattede hun ogsaa meget tidligt Interesse for sine Standsfællers Ve og Vel. Energisk og idérig kastede hun sig ud i Organisationsarbejdet, altid parat til at tage en Kamp op for sine Synspunkter. Og som Formand for Solistforeningen af 1921 har hun udrettet et værdifuldt og meget paaskønnet Arbejde for sine Kolleger. Ellen Beck fortjener ikke alene at hyldes som den store Sangerinde, men ogsaa som den gode Kammerat.

N. Sch.