Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 08 - side 214-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh

(Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer),

Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musik-forfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Mfiller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens W81dike (0rganist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, Købenihavn K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

I Anledning af at kgl. Kammersangerinde Frøken Ellen Beck, der er et mangeaarigt og skattet Medlem af Foreningens Repræsentantskab, den 3. Oktober d. A. er fyldt 70 Aar, har Foreningen sammen med Solistforeningen af 1921 udgivet en kort Skildring af hendes Kunstnerliv, forfattet af Kasserer 0. R. Andresen, som hører til hendes Beundrere.

Bogen, der er paa 32 Sider og foreligger i udsøgt Udførelse, er kun fremstillet i et meget begrænset Oplag. Den kan mod Forevisning af Medlemskort gratis afhentes paa Foreningens Kontor, saa langt Oplaget rækker.

Dansk Komponist-Forening

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

Kontoret er lukket i Tiden 1. Juli-15. August.

Juridisk Konsulent: Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 181. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Vi minder om, at der til Stadighed kaii indleveres Korsange til de Mapper, der cirkulerer blandt Korsammenslutningen Landet

over.

Husk skriftligt at anmelde Manuskript- Opførelser til Foreningen, saasnart Noderne er afleveret til Koncertgiveren, ellers kan der ikke ydes Opførelseshonorar fra K-ODA.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor:

Kronprinsessegade 26', K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15.

Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

Næstf ormand:

Sverre Forchhammer, Ringkøbinggade 7, Ø. Tlf. Tria 751 y.

Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26', K.

Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Under Undtagelsestilstanden dog Kl. 1415. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater Maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Iste Ung Aften

finder Sted Fredag den 29. Oktober Kl. 19 i Hornung & Møllers Sal.

Program:

Erik Tarnov (1920) : Trio for Klarinet, Tronipet og Fagot Op. 3. Ib Eriksson, John Søderberg, Aage Bredahl.

Manuel de Falla (1876): Chansons populaires espanogles. Minna Oderwald-Lander.

Johs. Brahnis (1833-1897): Sonate Es-dur for Klarinet og Klaver Op. 102, Nr. 2. Ib Eriksson, Niels Viggo Bentzon.

P. Helse (1830-1879): Farlige Drømme, Sangeyclus med Tekst af Holger Drach

Z"",

mann.

Hugo Sleben.

Edv. Grieg (1843-1907): Sonate i G-Dur for

Violin og Klaver.

Gunnar Sigerstrøm, Ebba Hansen.

Jens Bjerre (1903): Hans og Trine.

Minna Oderwald-Lander, Hugo Sieben, v.

Flyglet Komponisten.

Akkompagnement: Jens Bjerre.

Medlemnier bedes selv holde sig underrettet om eventuel Aflysning eller Ændring i Tidspunkt-et for Koncertens Begyndelse.

lste Kammermusikaften finder Sted Mandag den 22. Noveniber.