Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 08 - side 213-214

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet

Ved JØMANYE BRANDT NIE~L8-EN

Arbejdsministeriet har bevilget Aalborg Nørresundby Orkesterforening 30.000 Kr. til Afholdelse af Skolekoncerter af arbejdsledige Musikere. Der vil under Ledelse af Kapelmester Jens Schrøder blive afholdt 40 Koncerter forskellige Steder i Nordjylland.

Koncertmester Otto Fessel har medvirket ved »Radiotjånst«s Koncert i Stockholm den 27. August.

Den danske Bassanger Chr. Anthonsen, (ler har haft Engagement ved forskellige tyske Operascener, har efter aflagt Prøve faaet Løfte om en Gæsteoptrædeii paa Det kgl. Teater.

Aarhus Byorkester har paa Grund af sit forøgede Statstilskud paa 50.000 Kr. udvidet og tæller nu 35 Mand. Foruden Teatervirk

Z!,

somhed vil Orkestret komme til at medvirke ved ca. 20 Synifonikoncerter i Aarhus og ea. 20 Radiokoncerter foruden Koncerter udenbys, bl. a. i Sønderjylland.

Indenfor Akademisk Orkesters Rammer er nu yderligere blevet oprettet et »Studiekor«, hvor Sangere, der ikke er dygtige nok til

z:,

Koncertkoret, kan faa den fornødne Uddannelse; Koret ledes af Kapelmester Walter Meyer-Radon.

Koncertsangerinde Else Ammentorp-Gottlieb, Randers, er blevet knyttet til det jyske Musikkonservatorium som Lærer i Tale og Sang.

Den tyske Musikhistoriker Dr. Ernst Hart,rnann. har ifølge »Berlingske Tidende« i Paris fundet en ukendt Opera af Bizet; den hedder »Ivan le terrible« og er i 5 Akter; den antages at faa Premiere paa Dresdener Statsoperaen.

Michaelsens Legat er tildelt Violinisten

Sigvald Michelsen, som ogsaa har faaet Wessels Legat. Han er Elev af Emil Telm-,,anyi.

Operasangerinde Karin Munk har faaet

tildelt kgl. Kammersanger Helge Nissens Mindelegat for 1943.

Operasanger Otto Steenberg fyldte 4. Sep

tember 50 Aar.

Sangpædagogen, Operasanger Henry Chri

11

stoffersen fyldte 7. September 60 Aar.

Korsanger ved Det kgl. Teater F. Meyer Hane fejrede 1. September 40-Aarsdagen for sin Ansættelse, ved Teatret.