Mærkedage

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 09 - side 228-228

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Modtag Seismografs nyhedsbrev
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Mærkedage

Den danske Verdenstenor, kgl. Kammersager Lauritz Melchior, fejrede den 9. Oktober sit 25-Aars Jubil,,3eum som Tenor. Han var oprindelig Elev af Paul Bang og Herold og debuterede 1913 i et Barytonparti (Silvio i »Bajadser«), derefter drog han udenlands, hvor han udviklede sig til Heltetenor og debuterede for anden Gang i »Tannhåuser«. Siden 1921 har han mest sunget i Udlandet, først ved tyske, derefter ogsaa, ved engelske og amerikanske Scener. Lauritz Melchior lever nu i Amerika.

Operasanger ved Det kgl. Teater Gunder Knudsen fyldte 60 Aar d. 13. Oktober. Gunder Knudsen, der ogsaa er kendt som Komponist, bl. a. af en Del Børnesange, er Elev af Talvi. Han debuterede 1921 i Boieldieus »Den hvide Dame« og har siden været ansat paa Det kgl. Teater. Radioen hædrede ham ved en Udsendelse af hans Sangcyklus »Tue Bentsøns, Viser« d. 14. Oktober.

Årgang 18/1943, nr. 09