Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1941

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 03 - side 59-63

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk musiklitterær Bl. bliografi for Aret 1941

Ved Sigurd Berg

(Sluttet)

239. Victor Gandrup: De e store H.C.'er.
(Om H. C. Lum Da. Musiker-Tid. S. 241-246; se ogsaa S. 257-58.

240. Georg Madsen. Da. Musiker-Tid. S. 58 -59. Se ogsaa Nr. 156.

241. Carl Th. Jørgensen: (Om Georg Marquard's Æresaften i Horsens). Horsens Av. 23. januar.

242. Johan Bentzon: 10 Aars Arbejde som Leder af Akademisk Kor og Orkester. (Om Walter Meyer-Radon). Da. Musiktidss, S. 201-202.
Otto Mortensen, se Nr. 160.

243. K. Bjamhof: »Gylden Sol«s Komponist (Louis Mølholm) fylder 60. Soc.-Dem. 25. April.

244. »Solisten«: Louis Mølbolm. Solisten, Nr. 4, S. 5-8.

245. Kaj Møller. Rytmer, Nr. 5.

246. Evald Larsen: »Det var saarnænd Jens Vejmand« (Om Carl Nielsen). Vestkysten. 30. December.

247. Jørgen Nielsen: Danmarks store Komponist (Carl Nielsen). Aalb. Stiftstid. 18. December.

248. Th. Wellejus: Folkets Søn - Folkets Sanger (Carl Nielsen). Fyns Tid. 23. Februar.
Se ogsaa Nr. 49.

249. E. Bangert: Otto Sandberg Nielsen. Medl.bl. f. da. Organist- o. Kantorsamf. S. 3.
Se hertil: Et Eftermæle. Da. Kirkemus. Tid. S. 28.

250. Harry Enig: Otto Sandberg Nielsen. Pro cantu. Nr. 19, S. 38-40.

251. Knudåge Riisager: Otto Sandberg Nielsen, Da. Musiktidss. S. 30-31.

252. Thorvald Nielsen. Da. Musiktidss. S. 22.
Valdemar Nielsen, se Nr. 156.
Georg Nikolaus v. Nissen, se Nr. 350, 351.
William Olsen, se Nr. 137.
Mogens Pedersøn, se. Nr. 50. Edith Petersen, se Nr. 70.

253. F. K.: (Om Kr. Weinholt Petersen). Da. Kirkernus. Tid. S. 29-30, 33.

254. Chr. Houmark: (Interview med Holger Prehn) Berl. Afr. 23. januar.

255. F. K.: N. O. Raasted. Da. Kirkernus. Tid. S. 18, 21.

256. Aksel Agerby: Gerhard Rafn 50 år Da. Musiktidss. S. 53-54.

257. Niels Borre: Gerhard Rafn. Da Musiker Tid. S. 258-260.

258. Thorv. Nielsen: Gerhard Rafn. Da. Mu siktidss. S. 133.

259. K.-A.: Karl Rasmussen. Da. Musiker Tid. S. 97-98. Se ogsaa 115-116.

260. Martin Rasmussen, se Nr. 152.

261. (Udtalelser i Anl. af I. Ravn-Jonsen's 60-Aarsdag) Ord og Toner Nr. 9.

262. Knudåge Riisager: Ravn-Jonsen 60 år. Da. Musiktidss. S. 133-136.

263. F. K.: (Om Adolf Riis-Magnussen) Da. Kirkernus.-Tid. S. 89-90, 93. Knudåge Riisager, se Nr. 160.

264. F. K.: (Om Oscar Ringberg). Da. Kir kemus. Tid. S. 41.

265. Vilhelm Rosenberg: Smaa Strejflys fra min Barndom. Tidens Kvinder, Nr. 42, s. S-9
Frederik Rung, se Nr. 49. Martin Ræks, se Nr. 299.
Susanne Saabye, se Nr. 299.

266. K. Bjarnhof: En Komponist fylder 60 (Herman Sandby) Soc.-Dem. 16. Marts.

267. P. Gradman: Herman Sandby fylder 60 Aar. Forum Nr. 2, S. 13.

268. Chr. Hournark: (Interview med Her man Sandby). B. T. 20. Marts.

269. Johs. Jacobsen: Hjemme i Danmark for at være Komponist.
Herman Sandby fylder 60. Politiken 21. Marts.

270. Tom: Mit Livs Drøm er gaaet i Opfyldelse. (Interview med Herman Sandby. Berl. Afr. 17. Marts.
Erik Schmedes, se Nr. 158.

271. Anna Bloch: Peter Schram.Politiken23. November. Se ogsaa Nr. 49.

Svend S. Schultz, se Nr. 160.

272. Robert Schyberg: En Dreng fra Balletten (forts. fra 1940) Gads da. Mag. S. 22 -36.

* 273. Roben Schyberg: Billeder paa Væggen. Kbh.
Niels Juel Simonsen, se Nr. 49.

274. Victor Skaarup: En Refrænfabrikants Be kendelser. Mandens Blad, S. 10-11, 26.

275. Agda Skjerne fortæller om Repetitørens Arbejde. Masken. S. 121-122.

276. Gudmundur Kamban: (Om Sveinbjörn Sveinbjörnsson) i s. For.s »Kvalitetsmenneskem. S. 107-117.
A. V. Svendsen, se Nr. 156. Anton Svendsen, se Nr. 49. Franz Syberg, se Nr. 160.

277. F. K.: (Om M. Sørensen) Da. Kirke mus. Tid. S. 54.
Svend Erik Tarp, se Nr. 160.

278. Laurits Nielsen: (Søren Terkelsen) i s. Forf.s »Den danske Bog«. S. 96-97. C. A. Thielo, se Nr. 121.
Hans Thomissøn, se Nr. 63

279. Victor Nielsen: Stemmeanalyse II (Aage Thygesen). Pro cantu, Nr. 20, S. 59---60.

280. Chr. Houmark: (Interview med Erik Tuxen) Berl. Afr. 30. januar. Se ogsaa Nr. 342.
f. F. Vater, se Nr. 156.

281. Svend-Ove Møller: Matthias Weckmann og det prinselige Kapel paa Nykøbing Slot. Loll-Falsters hist. Samf.s Aarb. S. 140-145.

282. Lis Hasager: (C. E. F.) Weyse - Klaverets og Stemmens Digter. Grammofonbranchen, Marts, S. 2.

284. R. Mortensen: Weyse og Julie Tutein. Vestkysten 5. og 6. Marts.

285. Th. Wellejus: Hvor vore kæreste Sange blev til. (C. E. F. Weyse i Roskilde).
Viborg Stifts Folkebl. 11. januar.

286. Johs. Wolthers: C. E. F. Weyse. Vejle Amts Folkebl. 22. januar. Se ogsaa Nr. 3.

287. F. K.: (Om Finn Viderø) Da. Kirkernus. Tid. S. 17.

288. F. K.: Orgel-Parafrase af Johs. Würtz. Da. Kirkernus. Tid. S. 28-29.

289. J. Sandvad: (Samtale med Lulu Ziegler). Politiken 4. juni.

290. Willi Zwicki: De glade, lykkelige Tider. Minder fra de første »Dollarprinsesse Dage« i Provinsen. Ekstrabl. 20. Sept.


Provinsens Musikliv :

291. Harry Enig: Musikliv i Provinsen. Vestkysten (Esbjerg-Varde). Kirkelig Musik. Pro cantu, Nr. 20, S. 60-61.
Se ogsaa. Nr. 290.

292. Niels Friis: Gamle Minder fra Aalborg Regimentsmusik. Aalb. Stiftstid. 23. Februar.

293. Johs. Fønss: Blade af den brændte Aalborg-Hal's Historie. (Det kgl. Tea.s Opera-gæstespil). Soc.-Dem. 4. og 5. April.
k-a.: Byorkester-Sagen i Aalborg gror! Da. Musiker-Tid. S. 328-329.

294. O. C. Hingsberg og Emanuel Sejr: Teater (i Aarhus). Aarhusgennem Tiderne, III, S. 353-418.

295. E. Kirkegaard: Musiksæsonens Status (i Aarhus). Demokr., Aarh. 22. Maj.

296. K. A.: I Anledning af - (Om Musikliv i Aarhus). Da. Musiker-Tid. S. 214 -16.

297. Emanuel Sejr: Musikliv i Aarhus. Aarh. Stiftstid. 11. Februar.

298. Emanuel Sejr: Offentlige Forlystelser (i Aarhus). Aarhus gennem Tiderne, III, S. 285-323.

299. Emanuel Sejr: Musikliv (i Aarhus). Aarhus gennem Tiderne, III, S. 324-352. Esbjerg, se Nr. 291.

300. Carl Th. Jørgensen: Horsens Symfoniorkester in memoriam. Horsens Avis 23. januar.

301. P. Werner: En Musikforening dannet i Horsens. Da. Musiker-Tid. S. 87-88; se ogsaa S. 117-118.

302. Koncertforening dannet i Nykøbing F. Da. Musiker-Tid. S. 74. Se ogsaa Nr. 281.

303. Niels Friis: Odense Regimentsmusik. Nogle Blade af dens Historie. Fyns Stiftstid. 25. Februar.

304. (Et Studieorkester i Odense). Da. Mu siker-Tid. S. 137-138.

305. Odense Domkirkes Orgel. Da. Kirke mus. Tid. S. 5.

306. E. Kolstrup: Odense Musikforenings 75 Aars Jubilæum. Fyns Tid. 26. januar.

307. Johs. Nielsen: Musiksæsonen i Odense. Fyns Stiftstid. 16. juni.

* 308. Chr. M. K. Petersen: Odense Musikforening (i Anledning af 75 Aars-Dagen.) Randers, se Nr. 2.
Ringkøbing, se Nr. 224.
Roskilde, se Nr. 285.

309. oth: Sangstævnet i Silkeborg d. 8. og 9. juni. Sangerbladet Nr. 6.

310. Silkeborg Koncertorkester. Da. Musiker Tid. S. 104.

311. Poul Gerh. Andersen: Det gamle Orgel i Sorø Kirke. Sorø Amtstid. Till. 2. Februar. Varde, se Nr. 291.

312. Niels Friis: Viborg og Militærmusikken. Viborg Stiftstid. 19. Februar.

313. Niels Friis: Da Orgel-Virtuosen Abbed
Vogler gav Koncert i Viborg. Viborg Stiftstid. 3. April.

314. Niels Friis: En Ballet-Scene i Viborg Domkirke og dens Musik. Viborg Stiftstid. 17. Oktober.


Enkelte Landsdele :

315. Fr. joh. Ring: »Fynske Musikantere«. Højskolebl. S. 330-331.

316. Niels Nielsen: Nogle spredte Træk af Musiklivet i Sønderjylland. Da. Musiker-Tid. S. 274-276.


V. Norden som Helhed

317. G. Kallstenius: Studentsången och skandinavismen. Nord. tidskr. S. 603-17.

318. Første nordiske K. F. U. M. Sangerstævne 22.-25. Marts 1941 i Stockholm. Sangerbladet Nr. 6.


VI. Fremmede Lande

319. Amerika. M. Jurkovitz: (Om Koncertlivet i Carnegie Hall i New York). Morsø Venstrebl. 29. November.

320. Antiken. P. Hamburger: Antikens Musik - og vor. (I Anl. af Carsten Høegs Bog »Græsk Musik«). Politiken 2. Maj.

321. Norge. Stavanger Domorglet. Da. Kir kemus. Tid. S. 33.

322. Rusland. Nils Schiørring: Hammer, Segl og Taktstok. (Russisk Musikliv 1924-1937). Nat.tid. 11. juni.

323. Sverige. E. Bangert: Femte Allmånna Svenska Kyrkosångshögtiden. Medl.bl f. Da. Organist- o. Kantorsamf. S. 69-72.

324. Sverige. Grammofon paa Orgelpulpituret? (forts. fra 1940). Da. Kirkemus. Tid. S. 4-5.

325. Sverige. jul. Foss: En svensk Skole for Kirkesang. Krist. Dagbl. 18. April.

326. Sverige. O. Molander: Svenske Teaterproblemer (Om Rigsteatret og Folkeparkteatrene). Politiken 6. januar.

327. Tyskland. Svend Gade: Berlin-Operaen, som nu ligger i Ruiner. Politiken 17. April.

328. Østrig. Ralf Buch: Toner fra Himlen (Om Wiener-Sängerknaben). B. T. 17. Oktober.


Enkelte Personalia :

329. Knud Jeppesen: Guido Adler in memoriam. Acta musicologica, S. 1-2.

330. E. Abrahamsen: lok. Seb. Bach, Berl. Tid. 21. Oktober.

331. Finn Viderø: Om udførelsen af (Joh. Seb.) Bach's orgel- og klavermusik. Da. Musiktidss. S. 117-124.
Balaz, Béla, se Nr. 36.

334. A. Felsing:. Beethoven og Kvinden. Nat.tid. 4. og 6. Marts.

333. Sven Lunn: Utrykte Beethovenværker. Salmonsen Leks.-Tidssk. S. 74.

334. Secher Marcussen: Beethovens Ung domsværker. Aalb. Amtstid. 22. Febr.
Joel Berglund, se Nr. 413.

335. Finn Hoffmann: Jussi Björling om sin amerikanske Karriere. Politiken 23. April

336. Caruso's sidste Dage. Mandens Blad, Okt. S. 30-33.

337. André Gide: Strøtanker om Chopin. Da. Musiktidss. S. 153-159, 173-180

338. Knudåge Riisager: Faunens Eftermiddag (af Debussy). D. kgl. Tea.s Prog. Maj.
Walt Disney, se Nr. 36.

339. Jul. Foss: Antonin Dvorak. Da. Musiker-Tid. S. 375.

340. Th. Wellejus: »Martha«s Skaber, Friherre Friedrich von Flotow. Viborg Stifts Folkebl. 2. og 3. Maj.

341. Ax. Kjerulf: John Forsell - som han var. Politiken 5. juni.

342. Henry Hellsen: Erik Tuxen holder Parade over George Gershwins Melodier. Berl. Afr. 8. januar.

343. H. Juul Hansen: Grieg og Peer Gynt. Grammofonbranchen, Marts, April.

344. Jens Peter Larsen: Drei Haydn Kataloge in Faksimile. 146 S.

345. Kai Berg Madsen: Klaver-Peter (Peter Kreuder). B. T. 29. April.

346. Victor Skaarup: Hyggepianisten i Verdensformat (Peter Kreuder). Mandens Blad. Okt. S. 18-19.
I. M. Leclair, se Nr. 50. Franz Lehar, se Nr. 290.

347. Vivi Horn: Paa Sangens Vinger. Af Jenny Linds Livseventyr. Overs. af Maknus Børup. 328 S

348. Ax. Kjerulf: Jenny Lind, den svenske Nattergal. Politiken 26. januar.

349. Viggo Schiørring: Den svenske Nattergal (Jenny Lind). Aarh. Stiftstid. Till. 2. Marts.

350. Nils Schiørring: Mozart's sørgende En ke (Konstanze Mozart). Nat.tid. 4. Decernber.

351. Annemarie Selinko: Mozart's Enke (Konstanze Mozart) blev dansk Etatsraadinde. Politiken. Till. 30. Novbr.

352. E. Abrahamsen: W. A. Mozart. Berl. Tid. 5. December.

353. Jürgen Balzer: Vidunderbarnet Mozart. Ekstrabl. 29. November.

354. K. Bjarnhof: Mozart skrev sin egen Dødsmesse for 150 Aar siden. Soc.-Dem. 22. januar.

355. Gunhild Bork: Mozarts Jubelaar. Aarh. Amtstid. 24. Marts.

356. Kai Aage Bruun: Omkring Mozart. Grammofonbranchen. Dec. S. 1, 4, 6.

357. Frits Eibe: Fra Mozarts sidste Aar. Da. Musiktidss. S. 194-200.

358. Carl Joh. Elmquist: W. A. Mozart. Krist. Dagbl. 5. December.

359. Kai Flor: Mozarts Operaer i Wien (Referat fra Mozart-Ugen). Berl. Aft. 23. December.

360. Niels Friis: Mozart og Danmark. Viborg Stiftstid. 27. November.

361. Johs. Fønss: »Tryllefløjten« (af Mozart) - 150 Aar. Nat.tid. 30. September.

362. Johs. Fønss: Kirkeklokkeklang og Fuglefængersang. Mozart-Mindedagen. Soc.Dem. 5. December.

363. Kaj Fønss-jørgensen: W. A. Mozart. Flensb. Avis 3., 6. og 8. Decbr.

364. Martin Johansen: Mozart, det mest musikalske Menneske, der har levet. Soc.Dem. Till.- 23. November.

365. Torben Krogh: Mozart og Danmark Nat.tid. 22. December.

366. V. Secher Marcussen: W. A. Mozart. Aalb. Amtstid. 5. December.

367. Rob. Neiiendarn: Omkring Mozart. D. kgl. Tea.s Progr. Dec.

368. Emanuel Sejr: Mozart. - Geniet og Mennesket. Aarh. Stiftstid. 4. Decbr.

369. Hugo Seligmann: Vi mindes Mozart. Politiken, 29. November.

376. Th. Wellejus: Vidunderbarnet (Mozart) endte forladt i de fattiges Massegrav. Viborg Stifts Folkebl. 15. Novbr. Se ogsaa Nr. 81.

371. Knud Rye: Alice Babs Nilson. 112 S.

372. E. Abrahamsen: Paderewski død. Berl. Tid. 1. juli.

373. Anna Bulloch: Ignaz Jan Paderewski. Horsens Avis 2. juli.

374. O. Bussmann: Pianisten (Paderewski), der blev Præsident. Krist. Dagbl. 2. juli.

375. Kai Flor: Paderewski død i Amerika. Berl. Aft. 30. juni.

376. Ax. Kjerulf: Paderewski død. Politiken 1. juli.

377. J. Conrad: Det er Djævelen selv - sagde man om Paganini. Aarh. Stiftstid. Till. 5. Oktober. - Aalb. Stiftstid. Till. 9. November.

378. Kai Aage Bruun: Musikelskeren Pepys. Berl. Tid. 4. Februar.

379. Sig. S. Eriksen: Cole Porter. Mandens Blad. Nr. 2. S. 14-15.

380. Georg Fjelrad: Max Reger. Aarh. Stifts tid. 9. Maj.

381. Vagn Kappel: En Musiker (Max Re ger).. Berl Afr. 12. Maj.

382. Kai Aage Bruun: Fra Musikroman til Operette (Om Forvanskningen af Schuberts Musik i »Jomfruburet« og om denne Operettes Tilblivelseshistorie). Nat.tid. 21. januar.

383. E. Svarre Palsbo: »Jomfruburet«s Fader. Komponisten Franz Schubert. østsjæll. Folkebl. 11. juli.

384. Alb. Schweitzer: Fra mit Liv og min Tænkning. 230 S.

* 385. Karl Ekman: Jean Sibelius. 206 S.

386. Toivo Haapanen: Jean Sibelius. Le Nord. S. 205-209.

387. Erik Halvorsen: Jean Sibelius. Folkung Bladet, Nr. 2, S. 4-6.

388. Victor Gandrup: Chr. Sinding. Da. Mu siker-Tid. S. 371-72.

* 389. Fjodor Sjaljapin: Blade af mit Livs Bog. 234 S.

390. Torben Krogh: »Den solgte Brud« (af Smetana). D. kgl. Tea.s Progr 23. Marts.

391. Sofie Amalie Bratli: Leopold Stokowski. Randers Dagbl. 22. Oktober.
Stradivarius, se Nr. 43.

392. W. Jaspert: Johann Strauss. Hans Liv, hans Værk, hans Tid. 206 5.

393. J. A. Jensen: Operetternes Operette. Af »Flagermusen«s Historie (Johan Strauss). Horsens Avis 12. Marts.
Richard Strauss, se Nr. 49.

394. Torben Krogh: Omkring »Mikadoen« (af Sullivan). Nat. tid. 20. Maj.

395. V. Secher Marcussen: Om Tschaikowskys fjerde Symfoni. Aalb. Arntstid. 9. November.

396. Kai Aage Bruun: »Mestersangerne i Nürnberg« (Rich. Wagner). Nat.tid. 24. November.

397. Jul. Clausen: Kongeligt Venskab (Ludvig II. og Rich. Wagner). Nat.tid. 8. juni.

398. Johs. Fønss: Richard Wagners Mening med Beckmesser-Partiet i »Mestersangerne«. D. kgl. Tea.s Progr. Novbr.

399. Johs. Fønss: Kan Wagners Operaer populariseres? Politiken 12. juli.

400. Nils Schiørring: En Komponist (Rich. Wagner) skriver Noveller. Nat. tid. 20. August.

401. C. C. Stender: Bayreuth. Wagner-Fest spillenes By. Fædrelandet 21. Decbr.

402. Hans Winkler: Richard Wagner og Norden. Berl. Afr. 8. August. Se ogsaa Nu 83.
Siegfried Wagner, se Nr. 49. I. G. Walther, se Nr. 50.

403. Niels Friis: C. M. v. Weber og Dan mark. Fyns Stiftstid. 13. juni.

404. Adam Poulsen: (Om Giuseppe Verdi) i Forf.s »Glimt fra et Liv paa Rejse«, S. 69-70.
Abbed Vogter, se Nr. 313.

405. Povl Hamburger: E. Wolf-Ferrari og hans Oratorium »La Vita Nuova«. Da. Musiktidss. S. 88-92.

VII. Teori og Teknik

* 406. Herbert Rosenberg: Musikforstaaelse. En Lære- og Arbejdsbog i Musikteori. I. Om Melodien. 92 Sider plus i Bilag.

407. H. V. Rygner: Om Musik. I. Toner og deres Frembringelse. II. Tonernes Højde og Klang. III. Tonernes Sammensætning til Melodier. Fyns Stiftstid. 19., 24. og 25. januar.

408. Tage Wind: En Opfindelse og et Forslag (En ny Nodeskrivernaskine). Da. Musiktidss. S. 109-111.
(Om Nodeskrift og Nodetryk) se Nr. 118, S. 48-56.

* 409. Povl Hamburger og Hakon Godske Nielsen: Modulationslære. Praktisksystematisk Vejledning for vordende Kirkemusikere. 48 S.

410. V. Secher Marcussen: Hvad er et Symfoniorkester? Aalb. Amtstid. 9. juli.

411. Walter Meyer-Radon: Orkesterplacering. Optakten, Nr. 12, S. 2~-3

412. Sverre Forckhammer: Violinvibratoet. Da. Musiktidss. S. 136-145. Se ogsaa Nu 48.

413. Georg Armin: Fra sangkunstens skjulte Liv (i Anl. af Joel Berglunds Optræden). Pro cantu, S. 81-82.

414. Anders Brems: Om Tonedannelse. Sangerbladet Nr. 2, 3 og 4.

415. Svend Turning: Gehørsangskole eller funktionsdiagnose. Da. Musiktidss. S. 41-52. Bemærkn. af Holg. Boland S. 65-69, W. Talvi S. 69, Sv. Turning S. 93-96, Viggo Forchharnmer S. 97- 104, Sv. Turning S. 104-106, Viggo Forchhammer S. 106-107. Diskuss. forts. i Nat.tid. 23. og 24. December (og 12. januar 1942).

416. Herbert Rosenberg: Lidt om Hørelære. Kbhvns. Folke-Musikskole Nr. 4.

417. Ellen M. Bergsøe: Kan De slappe af? Pro cantu, Nr. 18, S. 8-9.

418. Rita von Seck: Melodi og Rytme. Da. Musiktidss. S. 125-130, 145-146. Se ogsaa Nr. 144.

419. Knudåge Riisager: Hvad skal vi med Musik? Soc.-Dem. 26. August


VIII.

Filosofi, Æstetik o. l.

420. Arcturus: Lidt om Musikkens Magi. Okkultisten, S. 194-195, 220-222.

421. Georg Fjelrad: Musikinteresse og Musikforstand. Aarh. Stiftstid. 5. Marts. Bemærkn. af Rich. Gandrup 8. Marts ' Fjelrad 11. Marts, Gandrup 14. Marts, Fjelrad 17. Marts (Fjelrads første Artikel ogsaa i Da. Musiker-Tid. S. 125127, 132-134).

422. Vagn Holmboe: Om at høre Musik. Aarstiderne S. 68-70.

423. Torben Krogh: Lidt om Musikopfattelse. Tidss. f. Da. Røde Kors. S. 330331.

424. Jacob Paludan: Toner og Farver. Politiken 29. januar.

425. Sv. Møller Kristensen: Vers og Musik. Politiken 2. januar. Se ogsaa Nr. 118, S. 9-48.