Angaaende Lille suite for klaver

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 10 - side 203-203

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Angaaende

»Lille Suite for Klaver«

Kære Else Printz!

jeg forstaar ikke, hvordan De er kommet paa, at jeg skulde have tilegnet min »Lille Sulte for Klaver« op. 29 til en 12 Aars Pige.

Over Værket staar »Meta Holmboe tilegnew, Komponisten Vagn Holmboes Frue, der næppe er 12 Aar. De forrykker Billedet af Værkets Forinaal. ved at betragte det som mislykket Børnelitteratur. Tværtimod er det tænkt til Voksne, som i mange Tilfælde udmærket kan spænde over Intervaller paa en Decims Omfang. Det glæder mig alligevel, at De skrev saa smukt om min Suite, men jeg kunde ikke undlade at bernærke det for mig uforstaaelige i Deres Slutning.

Venlig Hilsen.

Irene Ojiander.