indholdsfortegnelse årgang 19, 1944

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 10 - side 199-199

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Indhold:

Side

Bay-Schmidt, Svend: Thorald jerichaus tre-

liniede Nodesystem 151

Bentzon, Jørgen: Duplik (til W. W. Glaser,

slgn. Sept.-Okt. 1943) 19

Bentzon, Niels Viggo: Jørgen Bentzon's

Kammermusik 113, 134, 155

Berg, Sigurd: Dansk musiklitterær Biblio-

grafi for Aaret 1941 33, 59

» » : Fra det Horneman'ske Hus 69

Crome, Fritz: Hovedværk om Musikens Or-

namenter (af Alex. Stoffregen) 81

(Svar herpaa, S. 106).

Eibe, Fritz: Mozarts Breve til Constanze i

Eriksen, Richard Dahl: Branden i Tivoli 137

Feluinb, Sv. Ckr.: Aage Oxenvad (16. jan.

1884-13. Apr. 1944) 108

Forskellige Meddelelser 64

Friis, Niels: Ved Pauken og Trompeterne i

Det kgl. Kapels første Teateraar 25

» » : Musiker-Slægten Stockmarr i

Danmark 57

» » : Orgelbygning i Danmark efter

Chr. d. Fjerde 169, 189

Glaser, Werner Wolf: Replik (til Jørgen

Bentzon, slgn. Sept.-Nov. 1943) 18

Hamburger, Povl: Nogle Betragtninger over

Formen i Musiken 10

» » : Grundlaget for det in-

strumentale Kontrapunkt 99

LIegermann-Lindencrone, Knud: Diskografier

I. Ellen Beck . 132

II. Johanne Brun. 153

III. Nordal Brun 1'81

Hjortk, Arne: Tarisio 129

Hove, Richard: I Anledning af Hartmann's

Klaversonate (i F-dur) 138

Høffding, Finn: Om Igor'Strawinskys »Mit

Livs Historie« ................................ 93

Side

'Ingerslev-fensen, Povl: En Uropførelse af

j. P. E. Hartmann (Klavertrio, i C-dur) 178

Johnsson, Bengt: Klaveret i Heises Sange

149, 176

Kragh-jacobsen, Svend: De tre nye Balletter

paa Det kongelige (»Den evige Trio«,

»Den. detroniserede Løvetæmmer«, »Pas-

siones«) 49

Lunn, Sven: Oberons Tryllehorn. (i Anl. af

Genopf. af Kunzens »Holger Danske«) 75

» » : Lurnbye, Frøhlich og Grieg 145

Møller, Svend-Ove: Orgelkoraler til Kirke-

aaret (Anm. af M. W81dikes Værk) 116

Olsson, Kjell: Svensk Liturgi 159

R., K.: Biografernes Musikafgift 89

» » : »Danska Musikveckan« i Sverige

16.-23. April 1944 (med Programmer) 104

Rosenberg, Herbert: Dansk Indsamling af

mongolsk Musik 197

Schiørring, Nils: Bernhard Christensens og

Svend Erik Tarps Musik (til »Den evige

Tro« og »Den, detroniserede Løvetæmmer) 51

Sommerens Musikstævner:

Danmarks Sanglærerforening (Ejnar Boe-

sen) 162

Samfundet »Dansk Kirkesang« (Søren

Sørensen) 163

Sørensen, Mar~in: Hans Sørensen (1. Apr.

1893-18. Okt. 1944) 181

Tårp, Sv. Erik: Besynderlig Etikette . 186

(Svar af Ejv. Andersen S. 204).

» » : Symfoniproblemet i Dag 199

Viderø, Finn: Dietrich Buxtehude's Klaver-

værker 15, 29, 53

Værge, Alfred: En Opgave for vore Kirke-

musikere :--* 120

Wolsing, Waldemar: »Musikalske Frimær-

ker« ............................................. 5

Ny dansk Musik Side

ved Nietr Viggo Bentzon og Sverre Forchhammr

Andersen, johs.: Kvartet for Fløjte, Obo,

Horn og Fagot 40

Bentzon, Niels Viggo: Symfoni Nr. i 161

Høffding, Finn: »Det er ganske vist«, Fan-

tasi for Orkester 86

Schultz, Sv. S.: Koncert for Klaver og Orke-

ster ..................... 182

(Indsigelse af Sv. Forchhammer S. 201,

og Elvi Henriksen S. 203, se ogsaa Sv. E.

Tarp S. 199).

Syberg, Franz: Forspil til Aug~st Strind

bergs »Et Drømmespil« 41

Tar P, Si,. Erik: Koncert i C-dur for Plano

og Orkester 84

Nye, Nøde»*'og Bøge?- om. Mitsik

vd Bernhard Chri,tensen, Poul Herneth, Sven Lunn og

Else Printz

Arnholtz, A. og Finn Viderø., Et Hellig-Tre-

Kongers Spil 160

Bruun, Kai Aage: Musikordbog (Statsradio-

f oniens Grundbøger) 19

Panasslé, Hugues: Jazzmusik og swing 120

T,~rnblo""~, Folke H.: Mozart 43

» » » : Grieg 44

Side

Undervisningsmusik 160

(Indsigelse af Irene Osiander S. 203).

Nye, Graniijzofonplader

ved Erling Winkel 20, 44, 64, 87, 107

Koncertlivet

Aalborg (ved Jørgen Drachn2ann) 88, 140

Aarhus (ved Georg Fjelrad) 45, 185

Randers (ved MISSe Worm førgensen) ... 121

Fra 1Pfusiklivet

ved Johanne Brandt-Nielsen ... -21, 45,

65, 90, 108, 122, 141, 164, 186, 205

Føreningsjne Jdelelser

Dansk Tonekunstner Forening ... 22, 46,

66, 91, 109 (Generalfors.ref.), 123,

143, 165, 186, 206

Dansk Komponist-Forening 22, 47,

66, 91, 112, 123, 143, 165, 187, 207

Det unge Tonekunstnerselskab ... 23, 47,

68, 92, 112, 124 (Generalfors.ref.),

144, 165 (Generalfors,ref.), 188, 208