Teori og praksis!

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 10 - side 203-203

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Teori og Praksis!

Af Elvi Henriksen

Til Slut et Indlæg fra Piam Slinden Elvi Henriksen, som spillede Soloslenzn7en ved Førsteopforelsen af Schultz' Koncert.

Maa jeg tillade mig en ganske usaglig bemærkning tilskyndet af Niels Viggo Bentzons ensidige omtale af Sv. S. Schultz' klaverkoncert. Der er næppe nogen af vore yngre komponister, der i de sidste aar har kunnet opvise magen til sukces, som den Schultz opnaaede med sin klaverkoncert, og det var en begejstring, der var eenstemmig paa begge sider rampen. Baade kapelmester, orkester (hvad der betyder mere, end mange tror) og solist følte, at dette var musik og ikke bare noder, jeg vil mene, at det er et stort spørgsmaal, om ikke saadan en sukces tjener ny dansk musik lange bedre, end de talrige smaaværker, der nok ustandselig frernhæves, men som dog kun interesserer en lille gruppe af vort musikpublikum, fagmusikere o. lign., og som aldrig naar ud til der, hvor »det virkelig foregaar«, nemlig koncertsalen.