Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 01 - side 20-20

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Husiktidsskrift

Fra og med L januar 1945 er efter venskabelig Aftalé Forbindelsen med Petersen & Bratvolds Bladforlag ophæ-vet. Ekspeditionen af Dansk Musiktidsskrift foregaar i Fremtiden fra Det unge Tonekunstnerselskabs Kontor. Alle Spørgsmaal vedrørende Bladets Abonnement- og Annonceanliggender bedes rettet til Dansk Musiktidsskrift, Kronprinsessegade 26, København K., Tlf. Byen 726. Kontortid Kl. 11-15.

Redaktion og Forretningsførelse er uforandret.

X,ndbinding af Danskffusiktidsskrift

Atter i Aar kan vi tilbyde vore Abonnenter Indbinding af det forløbne Aars 10 Numre af Bladet for Kr. 7.35. Arbejdet- udføres paa samme Maade og med de samme gode Materialer som sidste Aar.

Interesserede bedes venligst snarest sende eller aflevere Aargangen til Dansk Musiktidsskrift, Kronprinsessegade 26, København K.