Svar til Forchhammer

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 01 - side 15-15

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Svar til Forchhannner

Af Niels Viggo Bentzon

jeg tror, at Forchhammers og mit Eksempelvalg vil give et udmærket og sikkert fyldigere Indtryk af Schultz' Skrivemaade her i Klaverkoncerten, end hvis man studerede mine Citater alene. At jeg ikke har følt mig nødsaget til netop at meddele de ternatiske Udviklinger, som Forchhammer anfører i sine Eksempler, kan jeg ikke forpligtige mig til at gøre Rede for. Mon ikke det i høj Grad er en Smagssag, om man vil foretrække Forchhammers. Eks. 3, der' bringer Hovedtemaet i Koacertens langsomme Sats, eller mit Eks. 8, der giver Satsens Atmosfære.

Til ovenstaaende har jeg kun at tilføje, at jeg ud fra den Linie, jeg hidtil har fulgt i mine Artikler her i Bladet, daarligt kan indlade mig i videre Diskussion med Forchhammer, for hvem »international Opbygning«, »dejlige Klange« og desl. er æstetiske Begreber af en vis R2ekkevidde.