uden titel

Af
| Årgang 20 (1945) nr. 01 - side 24-24

Ansvarlig Redaktør: Nils Schiørring, Falkonervænget 33, Københ. V., TI£ Nora 3910 (træffes bedst Kl. 8-9)

Forretningsfører: Mariin Jarvad H, D., Willemoesgade 70, Københ. Ø., Tlf. Tria 167

Abonnement og Annoncer: Dansk Musiktidsskrift, Kronprinsessegade 26. Københ. K, Telefon Byen 726 (Kl. 11-15)