Dansk Musiklitterær bibliografi for aaret 1942 Del 1

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 02 - side 30-35

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK MUSIKLITTERÆER BIBLIOGRAFI
FOR AARET 1942

Ved Sigurd Berg

Sigurd Bergs aarlige Oversigt over Skrifter og Artikler om Musik bringes i Aar paa Grund af Papirrestriktionerne i let forenklet Form.

I. Bibiografi etc.
Sig. Berg: Dansk musiklitterær Bibliografi. Berl. Afr. 30. Sept.
Willy Lindewall: Hvordan Noder trykkes. Musik og Samfund, Nov., S. 31-33.
Knud Rasmussen: Fremstilling af Noder. Nyt Tidss. f. Kunstindustri, S. 107-108.

II. Tidsskrifter, Aarbøger o.l..
Acta musicologica. Mitteil. d. internat. Gesellsch. f. Musikwiss. Vol. XIV.
Dansk Kirkemusiker Tidende. Medlemsbl. f. Dansk Organist- og Kantorforening, Dansk Kirkernusikerforening. Red. Frantz Klæbel m. fl. 39. Aarg.
Dansk Kirkesangs Aarsskrift. Udg. af Samf. Dansk Kirkesang. Red. Povl Hamburger og Harald Vilstrup. 3. Aarg.
Dansk Musiker-Tidende. Medlemsbl. f. Dansk Musiker-Forbund. Red. O. Kruuse-Andersen. 31. Aarg.
Dansk Musiktidsskrift. Udg. af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Komponist-Forening og Dansk Tonekunstner Forening. Red. jens Schrøder. 17. Aarg.
Grammofon-Branchen. Organ f. Dansk Grammofonhandler Forbund. Red. Mogens Kaarøe. 4. Aarg.
Det kgl. Teaters Programmer. Red. Torben Krogh.
Københavns Folke-Musikskole. Red. Knud Nørvang. 2. Aarg. Nr. 1-3. Fra Nr. 4 (Nov.) fortsat som Musik og Samfund, s. d.
Levende musik. Uavhængigt musiktidsskrift. Medlernsbl. f. musikpædagogisk forening. Red. Gunnar Heerup. i. Aarg.
Medlemsblad for Dansk Organist- og Kantorsamfund af 1905. Red. Emilius Bangert, fra April (Nr. 2) Peter Thomsen. 8. Aarg.
Musik og Handel. Organ for Musikalie-, Grammofon- samt Musikinstrumentbranchen. Udg. af Dansk Musikforlæggerraad. Red. M. O. Rickfelt. 13. Aarg. (Heri en fortsat Fortegnelse over alle nyudkomne Musikalier paa danske Forlag).
Musik og Samfund. Udg. af Københavns Folke-Musikskole. Red, Herbert Rosenberg. Fortsat fra Københavns Folke Musikskole, s, d.
Musik-Amatøren. Udg. af Etala Musikforlag, Aarhus. Red. Herm. C. Larsen. i. Aarg.
Musikbladet. Udg. af Wilh. Hansen. Red. Sven Rye. 6. Aarg.
Optakten. Udg. af Akademisk Orkester og Kor. Red. Bj. Gamborg. 4. Aarg. (Udkommer kun lejlighedsvis).
Ord og Toner. Udg. af Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund. Red. Kay Rostgaard-Frøhne. 7. Aarg.
Pro cantu. Tidsskr. f. Sang og Musik. Red. Sven Kock. 5. Aarg. (Heri Rubriker bl. a. f. Sternmepædagogik, Kirke- og Orgelmusik samt Meddelelser fra forsk, Sang- og Musikforeninger.
Rytmer. Tidsskr. f. moderne Dansemusik. Udg. af Wilh. Hansen. Red. Victor Skaarup. 6. Aarg.
Sanger-Bladet. Organ f. danske Mandssangforeninger. Red. 0. Th. Christensen, Aarhus. 21. Aarg.
Solisten. Medlernsbl. f. Dansk Solistforbund. Red. Vagn Hedemann. 22. Aarg.

III. Almindelig Musikhistorie og Musikpraksis.
Paul v. Klenau: Musiken og den tekniske Udvikling. Nat.tid. 17. og 18. Aug.
Herbert Rosenberg: Musikhistorisk Oversigt. Kbh.s Folke-Musikskole. Okt. S. 19-21.
Rudolph Simonsen: »Sub specie æternitatis«. Musikkulturelle Perspektiver. 188 S.
Kirkemusik:
Jul. Foss: Den gregorianske Sang, Da. Kirkernus. Tid. S. 16-17, 30, 33.
Knud feppesen: Om Udførelsen af ældre Vokalmusik (Fra Palæstrinatiden). Da. Kirkesangs Aarss. S. 10-21.

- Dramatisk Musik :
Jørgen Bentzon: Opera som Nutids Kunstform. Ekstrabl. 4. Marts. Bemærkn. af Vagn Holmboe sst. 5. Marts.
Johs. Fønss.- Er Opera noget tosset noget? Nat.tid. 12. og 13. Nov.
Instrumentalmusik:
Herbert Rosenberg: Sonaten. Musik og Samf. S. 33-35.
Symfoniens Oprindelse. sst. S. 41-43.

- Dansemusik:
Ib Kesmodel: Er jazz Niggermusik? Musik Amatøren Nr. 9, 10.
Victor Skaarup: Swing er en Kæmpe-Forretning. Mandens Bl. Sept. S. 12-13.
Grammofon:
Jürgen Balzer: Grammofonen, en Kulturfaktor. Ekstrabl. 17. Febr.
Corno: Den fuldkomne optagelse. Levende Musik S. 101-103.

- Musikinstrumenter:
Konrad Haumann: Folkeslagenes Musikinstrumenter. Da. Musiker-Tid. S. 263-264.
Herbert Rosenberg: Af Klaverets Historie. Kbh.s Folke-Musikskole Nr. 1 Emilius Bangert: Kirkebygning og Orgel. Medl.bl. f. Da. Org.- og Kant.samf. S. 1-4. Bemærkn. af W. Børner-Nielsen S. 46-49, af Finn Viderø S. 49-51, af Poul-Gerh. Andersen S. 52-55, af E. Bangert S. 55-58, af P.-G. Andersen S. 7172, af E. Bangert S. 72-73.
profecto: (Betragtninger over den nyere Tids Orgelbyggeri). Pro cantu S. 106-107.
Arne Hjorth: Violinen og dens Fædre. Musik Amatøren Nr. 4 og 5.
Julius Foss: Violinernes Hemmelighed (Heri ogsaa Omtale af Violinbygger Martin Rasmussen, Auning og hans Teorier i Bogen: Sandheden om de gamle Mestres Hemmelighed). Da. Musiker-Tid. S. 62-63, 112-114.
Lidt om Saxofonen. Musik-Amatøren Nr. 9.
Alfr. Lichtenstein: Fløjten som Soloinstrument. Da. Musiker-Tid. S. 216-218.
Poppy: Af Guitarspillets Historie. Musik-Amatøren, Nr. 10.
Niels Friis: Af Janitscharernes Historie. Fyns Stiftstid. 22. juli.

- Personalia : Milly Jurkowitch: Verdenssangere (ved Metropolitan Operaen). Aalb. Amtstid. 25. jan. Till.

IV. Dansk Musikhistorie og Musikpraksis.
Th. Müller: (Teater og) Musik (i Danmark i det 18. Aarh.) Schultz' Danmarkshist. III, S. 654-656; V, S. 334-341.
Knudåge Riisager., Den danske Tone. Soc.-Dem. 13. Febr.
- : Musikkens Veje (Dansk Musik idag) sst. 2 1. Apr.

- Folkemusik:
Niels Blædel: Dronningens Danse. De gamle Spillemandsmelodier - og Manden, der samler dem (Telegrafbestyrer Svend Jørgensen) Berl. Tid. 2. Sept.
Vidar Vølund: Igennem Folkedansen skal man fatte sit Væsens Rod! (Samtale med I. S. Jensen, Odense). Fyns Stiftstid. Till. 22. Febr.
Oscar Jensen: Chanties (Sørnands-Opsange) 11. Samling. Vikingen Nr. 1-9, 11.

- Kirkemusik:
Viggo Bitsch: Kirkemusik i Landsbykirken. Lev. Mus. S. 128.
Gunnar Engberg: Menighedssangen. Krist. Dagbl. 26. Maj; Bemærkn. af Mogens Wøldike d. 30. Maj; af jul. Foss og Gunnar Pedersen d. 7. juni.
Gunnar Foss: Omkring Salmebogens Nr. 441. Viborg Stiftstid. 30. Maj.
Kirkekoncerter i København og Provinsen. Pro cantu S. 59, 83, 108, 130-131.
Svend-Ove Møller: Om Samarbejdet mellem Præst og Organist. Pro cantu S. 5-7; Bemærkn. af Børge Krebs Lange S. 30.
Hans Nyholm: Orgelspil og Gudstjeneste. Bornh. Tid. 7. Nov.
Jobs. Nørgård: Kirkernusikkens Fornyelse. Samleren S. 19-20.
Kr. Weinholt Petersen: »Nu velan ' I Et frejdigt Mod!« Medl.bl. f. Da. Org. og Kantorsamf. S. 67-70.
S. H. Poulsen: Musikalsk Underretning at messe for Alteret (forts. fra 1941). Da. Kirkernus. Tid. S. 9-10, 22.
Ejnar Thomsen: Danske Høstsalmer gennem hundrede Aar. Krist. Dagbl. 23. Aug.; Bemærkn. af C. Varming 5. Sept.; af A. J. Moe 1. Okt.
H.: Kirkemusikken i Sakramentskirken. Katolsk Ugebl. S. 426-427.
Jos. Hammermüller: Musica sacra - musica profana. Katolsk Ugebl. S. 442.
Mon: Rosenkrans og Koralsang. Katolsk Ugebl. S. 660-662.

- Dramatisk Musik:
Knud Atlung: Det kongelige Teater. 18891939. En statistisk-historisk Fremstilling. I. Del. Repertoiret. Autor Register. 136 S.
Ejnar Boesen: Mere om Det kgl. Kapels Instrumenter. Da. Musiker-Tid. S. 45-46.
Johs. Fønss: Ros og Ris. En Teaterbuket. 84 S.
- : Kvaler med Kunstnerne. Nat.tid. 28. Aug.

- Opera :
Anker Brinck: Til Opera bag Kulisserne i »Det kongelige«. Mandens Bl. Marts S. 20-22.
Kai Aage Bruun: Omkring en Opera-Premiere. D. kgl. Tea.s Progr. januar.

- Ballet :
Jørgen Jersild: Le ballet d'action italien du 18e siecle au Danemark. Acta musicol. Vol. XIV S. 74-93.

- Pantomime .
Axel Manicus-Hansen: Fra Harlekin til Henrik. Aalb. Amtst. i. Aug.
Sv. Erik Tarp: Om Musik og Film. Da. Musiktidss. S. 180-184.

- Sangmusik :
Holger Brøndsted: Vi maa bort fra den tankeløse, uoplevede Sang. Vendsyss. Tid. 11. juli.
Torben Krogh: »Kong Christian stod ved højen Mast«. Da. Musiktidss. S. 26-32, 70-76.
Chr. Stub-Jørgensen: Vor Kongesang og dens Gaader. Aarh. Amtst. 29. Maj.
Andreas Øster: Reveille eller Vuggesang. Jyll.post. 19. jan.
Korsang . Jeppe Hansen: Danske Folkekor gennem 40 Aar. Fyns Tid. 14. juni.
Anders Rachlew: Mandskor Literatur. Sangerbl. Nr. 1, 2, 3, 4.
»Øresund«. Sangforeningens 60 Aars Jubilæum. Villabyernes Bl. 22. jan.
- Musik og Idræt :
O. R. Ottar: Om Fløjtens Brug i Gymnastiksalen. Tidss. f. Legernsøv. S. 70-72.

- Militærmusik:
Erik Abrahamsen: Militærmusik og dansk Musikliv. Berl. Tid. 27. Marts.

- Koncert- og Musikliv : Niels Viggo Bentzon: En Røst fra Graven. (Dansk Musikliv og udenlandske Nyheder). Da. Musiktidss. S. 122-123. Bernærkn. af jens Schrøder S. 124-128; af Jørgen Bentzon S. 145-147.
Jørgen Due: Koncerter i København 9. Sept.20. Nov. Lev. Mus. S. 205-208, 232-234.
Sverre Forchhammer: Orkesterkaos. Da. Musiktidss. S. 142-145.
Jul. Foss: Nye Koncertsale i København. Krist. Dagbl. 27. Febr.
Povl Hamburger: Koncertlivet. Samleren S. 9193, 115-116.
- : Den »henvisnende« Musik-Modernisme. Samleren S. 49-51.
Gunnar Heerup: Musikalske adelgade-borgergade problemer. (Om muligheder for oprettelse af nye, store koncertsale i den indre by). Lev. Mus. S. 14-18.
Sven Møller Kristensen: Populær og folkelig Musik. Soc.-Dem. 13. Nov.; Bemærkn. af Louis Preil, Kai Aage Bruun og Allan Bock 14. Nov.; af Clifford Hinman og j. Ravn Jonsen 15. Nov.
Knudåge Riisager: Hør noget nyt. Soc.-Dem. 14. sept.
Svend Turning: Sangaften (Koncertkritik). Lev. Mus. S. 198-200, 228-229.

- Musikforeninger:
Dansk Musik-Lytterforening: Jørgen Bentzon: En ny Lytterforening. Aarh. Stiftstid. i. Aug. og Fyns Stiftstid. 4. Sept.; se ogsaa Pro cantu, S. 13-15, 75, 79, 103 og 127.
Det unge Tonekunstnerselskab: Flemming Weis: Oversigt over D. U. T.s Virksomhed i Sæsonen 1941-42. Da. Musiktidss. S. 105-108.

- Amatørmusik : I. Ravn-Jonsen: Den danske Musiks Dag. Da. Musiktidss. S. 9-11.
Radio : Erik Abrahamsen: Den lille Radiostrid - for eller imod Radioens egne Frokostkoncerter. Berl. Tid. 3. Okt.
Jens Bang: Hvorfor ingen Torsdagskoncert i denne Uge? Pol. 2. Okt.
Jørgen Bentzon: Hvorfor lukker Lytterne for Kammermusikken? Aalb. Stiftst. i. Marts.
Radioen og den danske Musik. Kvartals-Statistiker i »Ord og Tonem.
Radioens Musik-Studiekredse. Grammofon-Branchen, Sept.
Radioorkestrets Opgave. Da. Musiktidss. S. 2526.
Red.: Torsdagskoncerterne (Samtale med Peder Gram). Pro cantu S. 99.
- : Statsradiofoniens Musikstudiekredse (Samtale med Kai Aage Bruun). Pro cantu S. 123.
Otto Walsted: Radioens syngende Drenge. Nat.tid. 19. April.
Johs. Vendt: Interview med Direktør F. E. Jensen om Radioens musikalske Betydning. Berl. Afr. 23. Dec.
Walter Zacharias: Radiokroniker. Lev. Mus. Torsdagskoncerter S. 83-84; Folkekoncerter S. 104-105; Solistafdelinger S. 129-130. Musikkulturelt Oplysningsarbejde S. 149150. Musikpropaganda S. 176-178.

- Grammofon:
Jürgen Balzer: Grammofonen en Kulturfaktor. Ekstrabl. 17. Febr.
Betænkning angaaende Statens Arkiv for historiske Film og Stemmer. 42 S.
Corno; Dansk Musik paa Grammofon. Lev. Mus. S. 34-36, 65-67, 80-82.
Sverre Forchhammer og Morten Pedersen: Grammoforikoncerten. (Kritik af nye Grammofonplader. Mandens Bl. Nr. 2 S. 21, Nr. 3 S. 36, Nr. 4 S. 3s, Nr. 5 S. 26, Nr. 6 S. 30, Nr. 7 S. 26-27, Nr. 8 S. 29, Nr. 9 S. 31.
K. Hegermann-Lindencrone: Grammofonbogen I, 164 S. - II Pladesamlerens Bog. 158 S.
Hbg: Forfatterretten og Grammofonindustrien. Gram.-Branchen, Marts.

- Tivoli:
Chante Clair: Om Tivoligarden. Pro caritu S. 80-81.
P. S.: Da 10 Varde-Drenge erobrede København (Grundlaget for Tivoligarden). Pol., Till. 5. juli.
I. A. Jensen: Tivoli gaar ind i sit Hundrede Aar. Holstebro Avis 28. Apr.
Samfundet og Musikken
Erik Abrahamsen: Musik og Samfund. Kbh.s Folke-Musikskole, Oktober,
- Faglig Organisation
Dansk Discophil Forening. Pro carini S. 139.
Dansk Kirkesang: Mogens Buch: Nogle Ord om Samfundet »Dansk K irkesang« og dets Arbejde. Da. Kirkesangs arsskr. S. 3-9.
Dansk Tonekunstner Forening: Hakon Børresen: Aarsberetning for 1941-42. Da. Musiktidss. S. 102-104.
Koda. Pro caritu, S. 104-105.
Lovbeskyttelse : Egon Larsen: Ejendomsret i Relation til Forfarter- og Kuristrierret. Ugeskr. f. Retsvæsen S. 333-348.

- Forlagsvirksomhed :
Herbert Rosenberg: Hvordan Noder udgives. Mus. og Samf. S. 43-44.

- Musik-Uddannelse :
Jørgen Bentzon: Konservatorium og Folkernusikskole. Aarh. Stiftst. 25. Sept.

- Det kgl. danske Musikkonservatorium :
Ernst Fr. Hansen: Det kgl. danske Musikkonservatorium fejrer 75 Aars Dagen. Krist. Dagbl. 7. jan.
Finn Høffding: Det kgl. danske Musikkonservatorium. Lev. Mus. S. 8-14.
Anders Rachlew: Det kgl. danske Musikkonservatorium. I Anledning af 75 Aars Dagen. Berl. Afr. 14. jan.
Jens Schrøder: Omkring Musikkonservatoriets Jubilæum. Da. Musiktidss. S. 4-8.

- Skolernes Sang- og Musikundervisning :
Chante Clair: Pædagogen i Sangtimen. Pro canru, S. 76-78, 100-103.
Robert Fraser: Musikken paa Herlufsholm. Et historisk Tilbageblik, Herlovianeren Nr. 5 (Forts. i 1943).
Jørgen Hatting: Den gamle Skole synger. (Om Sangen i Efterslægtselskabets Skole). Pro caritu S. 124-126.
Sven Møller Kristensen: Noget om Børn. (Musikopdragelse). Ekstrabl. 26. Marts.
Aage Sacbs: Sangen i Skolen. Roskilde Tid. 28. Nov.

- Folkelig Musikkultur. Folkemiusikskoler.
Arvid Andersen: Folkelig Musikkultur. Aarh. Stiftst. 3. Marts.
Povl Hamburger: Ny-Orientering - Reaktion - Stagnation. (Væsentligt om det folkernusikalske Arbejde). Lev. Mus. S. 43-56. Bemærkn. af Kai Senstius S. 69-70, af Gunnar Heerup S. 70-72, af Oluf Ring S. 94-95, af Povl Hamburger S. 96-98, af Gunnar Heerup S. 99-100, af C. J. Andresen S. 126127.
Henrik fuul Hansen: Nogle Ord om Musikkultur. Jyll.post. 15. Okt.
Jens Marinus Jensen: Sangen ved vore Møder. Lederbladet. S. 72-74.
Jørgen Bentzon, Finn Høffding, Rudolf Grytter og Lis Jacobsen: Om de første 10 Aar af Københavns Folke Musikskoles Virksomhed. Musik og Samf. S. 25-31.

- Museer og Samlinger :
Jan Neiiendam: Teatermuseet i Sæsonen, der gik. Berl. Aft. 21. Maj.
Axel Sneum: Teatermuseet ved Christiansborg. Folkeskolen S. 407.

- Musikinstrumenter
Holger Jerrild: Boligforholdene har ændret Pianofabrikationen. Samtale med Fabrikant Knud Møller. Børsen 26. jan.
Holger Jerrild: Danske Violiner gennem fem Generationer. (Hjorth. og Sønner). Børsen 30. Marts.
Jørgen Jersild: Lidt om spilleure i d. 18. århundrede. Da, Musiktidss. S. 94-102.
Vidi: Taarnure og Klokkespil med Radio-Højttalere. Samtale med Bertram Larsen d. y.) Pol. 7. Febr.

- Musik- Personalia :
Johan Bentzon., Nogle nulevende danske Komponister (samt Fortegnelse over opførte Værker af samtidige danske Komponister i Det unge Tonekunst.selsk.). Da. Musiktidss. S. 80-89, ill.
»De tre fra Radioen«. Fyns Stiftstid. 20. juli.
Torben Krogh: Heiberg og Kuhlau. Nat.tid. 13. Sept.
Ejvind Andersen og Ejvind Andersen-Kvartetten. Pro cantu S. 7-8.

- Enkelt-Personalia :
Bertel Bing: Organist Aksel Agerby død. Nat.tid. 21. Marts.
Gunnar Heerup: Aksel Agerby er død. Lev. Mus. S. 43.
Axel Kjerulf: Komponisten Aksel Agerby døde i Gaar. Pol. 2 1. Marts.
Red.: Aksel Agerby. Pro cantu S. 54-55.
M. K.: Vi tager kun kunstneriske Hensyn, Interview med Palle Alsfelt. Gram.-Branchen, Maj.
C. j. Bech: En gammel Spillemand (jens Andersen, Rugbjerg). Aalb. Amtst. Till. 15. Nov.
Carljohan Jacobsen: Organist Frøken Marie Andersen. Da. Kirkernus. Tid. S. 62.
Ove Christensen: Jacob Andrup. Gymnasieskolen S. 391-392.
Louw: Organist Jacob Andrup in memoriam. Soraner-Bl. S. 93-94.
HAN og Alfr. Petersen: K. F. W. Askøe. Tekn. Skoletid. S. 17-18.
P. Harding: K. F. W. Askøe. Ingeniøren, Bygn.tekn. S. 44.
Svend Asmussen. Mus.-Amatøren Nr. 6.
Børge Roger Henrichsen: Svend Asmussen. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1154.
Red.: En Musik-Enthusiast (Poul Bergsøe). Pro cantu S. 27.
Aage Jensen: Hos den gamle Digter (Anton Berntsen). Fyns Stiftstid. 17. Apr.
K. W. P.: Interview med Kantor Viggo Bitsch. Da. Kirkernus. Tid. S. 60-61.
Kaj Smith: Den kgl. danske Ballet. (Om Antoine Bournonville). Fædrel. 10. Marts.
Haagen Falkenfleth: (Aug.) Bournonville faar sin Renæssance. D. kgl. Tea.s Progr. jan.
Robert Neiiendam: (Aug.) Bournonville-Aften. D. kgl. Tea.s Progr, 11. jan.
Christian Bräuninger. Ord og Toner Nr. 3.
Sv. Waendelin: Dansk Komponist i Kansas City. (Carl Busch). Aalb. Amtst. 3. Maj.
K. W. P.: Dietrich Buxtehude-Klaverværker. Da. Kirkernus. Tid. S. 33-34.
Hugo Seligmann: Det store Buxtehude-Fund. Pol. i i. Apr.
Erling Winkel: Buxtehude: Klaverværker. Da. Musiktidss. S. 40-43.
Ove Christensen. H. E. Giersing: Erindringer fra Danmark og Rusland, S. 18-20, 39, 6162.
Chr. Hournark: (Interview med Kamma Christophersen). Berl. Afr. 6. jan.
Bertel Bing: Minder om Peter Cornelius. Nat.tid. 22. Maj.
Johs. Fønss: Eventyret Peter Cornelius. Nat.tid. 2 2. Maj.
Petrine Sand: En Menneskeskæbne. Kgl. Kammersanger Peter Cornelius begyndte ~ som Mejerist. Mælkeritid. S. 385-387.
Niels Friis: En glemt fyensk Violin-Virtuos (M4ds Dam, Svendborg). Fyns Stiftstid. 9. juli.
C. H. Debois. Da. Musiktidss. S. 133-134.
Red.: C. H. Debois - 60 Aar. Pro cantu S. 105.
Theodor Dettlaff. Ekstrabl. 14. Sept.
Gunnar Foss: (Ed. Dupuy) »Ungdom og Galskab«. Viborg Stiftstid. 10. Okt.
Henning Elbirk, Drengekorets Leder. Fyns Stiftstid. i i. Okt.
Sv. Kragh Jacobsen: Kirsten Elsass. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1353-1354.
Vibeke Edmund: August Enna-H. C. Andersen. Fyns Stiftstid. 27. Febr.
Chr. Traulsen: Balletlæreren (Vilk. Esmann), der blev Præst og Salmedigter. Aalb. Amtstid. Till. 5. juli.
Kai Evans. Musik Amatøren Nr. 6.
M. K.: Komponisten Erik Fiehn. Gram.-Branchen, April.
Foltmar, se Voltmar.
Gunnar Foss. Viborg Stiftstid. 28. juli.
Aug. Felsing: Domorganist i 40 Aar (Gunnar Foss). Nat.tid. 30. juli.
Erling Winkel: Johan Henrik Freithoff. Lev. Mus., S. 109-117.
Børge Friis: Ord og Toner Nr. 4.
Jul. Clausen: Patriotisk Romantik - og Riberhusmarschen (Fr. Frølich). Nat.tid. 24. Maj.
Orla Johansen: (Jacob Gade fortæller om sit Liv). Fyns Tid. Till. 18. Okt.
Povl Ingerslev-Jensen: Et ukendt Værk af Niels W. Gade. Da. Musiktidss. S. 138-142.
Nils Schiørring: Paa Niels W. Gades 125 Aars Dag. Nat.tid. 22. Febr.
Kaj Smith: Thomaselli, kaldet Galeotti. Fædrel. 19. Febr.
Sv. Waendelin: Stjernedanserinden (Adeline Genée-Isitt) fra Hinnerup. Aalb. Amtstid. 5. jan.
Hugo Seligmann: Chr. Gottschalck jubilerer. Pol. 13. Okt.
Kai Aage Bruun: (N. F. S.) Grundtvig og Musiken. Nat.tid. 27. og 28. Maj.
Mogens Kaarøe: Svend Gyldmark om Grammofonmusiken. Gram.-Branchen Nr. 11.
Emil Hansen: Pro cantu S. 82.
Hans Jensen: Mads Hansen (og Anton Nielsen). Sorø Amtstid. 19., 25. og 26. Marts.
Frederik jul: Mads Hansens Sange. Fyns Stiftstid. 9. jan.
(Fortsættes)