Det unge tonekunstnerselskab fylder 25 aar

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 02 - side 25-25

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB FYLDER 25 AAR

Tirsdag den 10. April kan Det unge Tonekunstnerselskab fejre sin 25 Aars Dag. I den Anledning vil der i Løbet af Foraaret blive afholdt en Række Koncerter af forskellig Art.

I Tilslutning til de Koncerter, som for Tiden finder Sted og som omhandler Stilretninger i den nyere Tids Musik, vil man omkring selve Fødselsdagen afholde 2 Kammermusik- og 2 Orkesterkoncerter, hvis Program skulde give et retrospektivt Overblik over danske Værker, som indenfor de senere Aar har faaet deres Uropførelse i Det unge Tonekunstnerselskab.

Datoerne for Koncerterne bliver: lste Kammermusikkoncert Mandag 12. Marts i Odd-Fellow-Palæets mindre Sal, 1ste Orkesterkoncert Mandag 19. Marts i store Sal, 2den Kammermusikkoncert Torsdag 5. April i lille Sal, 2den Orkesterkoncert paa selve Fødselsdagen Tirsdag 10. April i store Sal.

Til disse Koncerter har vore Medlemmer selvfølgelig Adgang, men Selskabet vil desuden gerne indbyde Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforenings Medlemmer til at overvære Koncerterne. Angaaende den praktiske Side af Sagen henvises til de respektive Foreningers Foreningsmeddelelser i dette og næste Nummer af Dansk Musiktidsskrift.

Det fuldstændige Program vil findes i Marts Nummeret under Det unge Tonekunstnerselskabs Foreningsmeddelelser.