Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 02 - side 38-39

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt-Nielsen

Dansk Kvindesamfund har tildelt Violinisterne Ninna Bentzon og Gudrun Jesper-ren og Sangerinden Ellen Lo?Il hver en Portion af Overretssagfører Victor Andræs Legat.

Organist ved Nathanaelskirken, Frøken Vita Halgreen døde den 16. januar i en Alder af 62 Aar efter en Operation. Frk. Halgreen var oprindelig Elev af Konservatoriet og studerede senere i Leipzig. Hun blev 1921 Organist ved Nathanaelskirken og var en meget søgt Musikpædagog.

Operasangerinde Harriet Vendelhaven er efter længere Tids Sygdom død den 22. januar, 62 Aar gammel. Hun var Elev af Valdemar Linder, debuterede temmelig sent, og forlod hurtigt Operaen for at hellige sig Kirkemusikken. Ogsaa som Forfatterinde var hun kendt.

Debut: Holger Nørgaard, Bas, Elev af Alette Garde, den 27. januar.

Akademisk Orkesters Kor fejrede den 17. januar lo-Aars Dagen for sin Bestaaen ved en privat Fest; man havde haabet paa en Koncert med Håndels »Messias«, men Forholdene har lagt sig hindrende i Vejen.

Direktør I. Ravn-fonsen, Koda, har fremsat et Forslag, hvorefter en af de for Tiden ledige Biografbevillinger skal gives til Fordel for Skuespilleres, Komponisters og Forfatteres Pensionering. Med en af de andre Bevillinger som økonomisk Rygstød skulde Oprettelsen og Opretholdelsen af de planlagte Landsdelsorkestre ske.

Den franske Forfatter og Musikhistoriker, Nobelpristageren Romain Rolland er død, 76 Aar gammel. Hans største Fortjeneste inden for Musikvidenskaben var vel den, at han tog Initiativet til Afholdelsen af den første internationale Kongres for Musikhistorie; men ogsaa som Musikskribept har han ved sin levende Fremstilling gavnet Faget i vide Kredse;'bedst kendt er hans Beethoven-Biografi og den store Romancyklus Jean-Christophe, som skaffede ham Nobelprisen.

Eksaminer paa Universitetet: Ingrid Schmidt, f. Riskær, Musik som Hovedfag, Engelsk og Gymnastik som Bifag; Ejnar Mathiassen, de samme Fag og Henrik Møller, Musik, Dansk og Tysk.

Dr. Herbert Rosenbergs »Musikforstaaelse« Bd. I er nu udkommet i en svensk Udgave.

Ved julekoncerten i Sct. Michaelis Kirke i Fredericia opførtes fortrinsvis danske Kompositioner fra Buxtehude til j. L. Emborg. Medvirkende var Kqncertsangerinde Rigmor Givskov Qvist, Organisterne Herluf Thomsen og Vald. Reiter samt et Kor fra Gymnasiet.