uden titel

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 02 - side 40-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Ansvarlig Redaktør: Nils Schiørring, Falkonervænget 33, Københ. V., TI£ Nora 3910 (træffes bedst Kl. 8-9)

Forretningsfører: Martin Jarvad Fl. D., Willemoesgade 70- Københ. Ø., Tlf. Tria 167

Abonnement og Annoncer: Dansk Muriklidsskri/t, Kronprinsessegade 26, Københ. K., Telefon Byen 726 (Kl. 11-15)