Bemærkning til Tarp

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 03 - side 48-48

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Bemærkning til Tarp

Sv. E. Tarp har moret sig uden fjerneste Grund. Min saakaldte »negative« Indstilling til ny Musik behøver ikke at have - og har heller ikke - ændret sig, fordi jeg forutidres over, at Modernisten N. V. Bentzon skal helt ned til 1944 og helt ned til Tarp for at kunne »begynde at finde Mening etc.«. Ikke jeg, men Modernisterne selv har for allerede Aartier tilbage ment at kunne spore begyndende »Afklaring« af det »ny«, og i snart mange Aar har der været talt om, at »Eksperimenternes Tid er forbi«, at den Stil er en Kendsgerning etc. I saa Henseende i alt Fald synes der ikke at være sket større Forandring hverken i Tiderne eller med os selv!

Povl Harnburger.

Sv. E. Tarp har ønsket ikke at svare paa dette Indlæg men henvise til det, han skrev i forrige Nr. af D. M.