Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1942 Del 2

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 03 - side 49-52

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1942
(Fortsat).

Ved Sigurd Berg

Mogens Kaarøe: Knud Hegermann-Lindencrone. Gram.-Branchen Nr. 2.
Torben Krogh: (joh, Ludv.) Heibergs Vaudeviller. Studier over Motiver og Melodier. Studier fra Sprog- og Oldtidsforskri. Nr. 189. 132 S.
I. C. Normann: (Joh. Ludv.) Heiberg og »Farinelli««. Berl. Aft. 12. Marts.
Sven Møller Kristensen: Børge Roger Henrichsen. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1328-1329.
Sigurd Berg: Fini Henriques. Lev. Mus. S. 211 216 (Forts. 1943).
Frants Hildebrand: H. E. Giersing: Erindringer fra Danmark og Rusland, S. 56-61.
Richard Hildebrand: Se sst. S. 58.
Torben Krogh: »Kilderejsen« (Ludvig Holberg) i musikalsk Belysning. Nat.tid. 11. jan.
Bertel Bing: Kammersangeren (Emil Holm). Nat.tid. 13. Febr.
Mogens Geismar: Et Mandfolk .... Emil Holm. Fyns Tid. i. Febr.
Kai Aage Bruun: Et Liv i Kamp med Muserne. (C. F. E. Horneman). Nat.tid. 16. Nov.
Jens Chr. Hostrup (Læge og Komponist). Tidens Kvinder 17. Marts.
Niels Friis: Georg Høeberg fylder 70. Fyns Stiftstid. 20. Dec.
Victor Gandrup: Kgl. Kapelmester Georg Høeberg fylder 70 Aar. Da. Musiktidss. S. 190196.
Festskrift til Georg Høeberg d. 27. Decbr. 1942. Udg. af Dansk Tonekunstner Forening. Red. Kaare Borchsenius, Torben Krogh og Eivind Helsted. 72 S.
Sv. Kragh-Jacobsen: (Samtale med Georg Høeberg). Berl. Tid. 27. Dec.
M. K.: Kapelmester Georg Høeberg (Samtale om Grammofonindspilninger). Gram.-Branchen Nr. 7-8.
(Interview med Georg Høeberg). Pol. 26. Dec.
Jul. Clausen: Kilderejsen (Opera af Finn Høffding). Da. Musiktidss. S. 11-15.
Fritz Crome: En ny dansk Opera (»Kilderejsen« af Finn Høffding). Aarh. Stiftstid. 12. jan.
Hvad er moderne Opera? (Samtale med Finn Høffding). Pro cantu S. 3-4.
Dagmar Seldorf: Den kgl. Ballets grande Dame (Else Højgaard). Fyns Tid. 26. Apr.
Sv. Kragh-jacobsen: Else Højgaard danser af. Berl. Tid. 28. Maj.
Ruth Østergaard-Hansen: Operaens nye Haab. (Stefan Islandi). Aarh. Amtstid. 24. jan.
Else Jena: Fyns Stiftstid. 13. juli.
Victor Nielsen: En Idealist. (H. Cbr. Jensen). Pro cantu, S. 84-85.
Harry Jensen: Ord og Toner Nr. 5.
Haagen Falkenfleth: En fornem Kunstner. (Louis Jensen). Nat.tid. 13. Sept.
Axel Holm: (Interview med Thomas Jensen). Aarh. Stiftstid. 11. Okt.
Walter Jensen: Berl. Tid. 6. Nov.
Knud Jeppesen: Pol. 15. Aug.
Povl Sabroe: Karen lønsson død i Stockholm. Pol. 4. Dec.
Laur. Hansen: Julius Jørgensen. Da. Musiker Tid. S. 363.
Sv. Kragh-jacobsen: Gerda Karstens. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1365-1366.
Emil Hansen: Leif Kaysers Dirigentdebut. Pro cantu S. 40--41.
A. A. H. Kerckhoffs: Politiken 3. Aug.
Aage Fønss: Gunder Knudsen. D. kgl. Tea.s Progr. Okt.
Kaj Smith: Fædrelandets frivillige Sanger (H. C. Knudsen). Aarh. Stiftstid. 27. jan.
Red.: Et Dirigentemne (Grethe Kolbe). Pro cantu S. 51-52.
Kaj Smith: Den sidste Blaataarnsfange (Andrea Kretzmer). Fædrel. 27. juni.
Kai Aage Bruun: Omkring »Elverhøj« (Fr. Kuhlau). Nat.tid. 9. juli.
Torben Krogh: Omkring »Elverhøj«-Musikens Tilblivelse. (Fr. Kuklau). Da. Musiktidss. S. 162-176.
Sven Lunn: jens Peter Larsen, Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1059.
Sv. Kragh-Jacobsen: Niels Bjørn Larsen. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1373.
Povl Hamburger: Thomas Laub. Hans Liv og Gerning. 160 S.
Laurids Lauridsen: Politiken 19. Maj.
Karl Bjarnhof: Laurids Lauridsen fylder 60 Aar. Da. Musiktidss. S. 108-110.
Mogens Lind: Fyns Stiftstid. 31. Maj.
Victor Gandrup: H. C. Lumbye og Det kgl. Teater. D. kgl. Tea.s Progr. Dec.
J. A. Jensen: H, C. Lumbye. Danmarks Valse konge. Holstebro Avis 9. Apr.
Tippe Lumbye: I Familie med Tivoli. 156 S.
Leo Mathisen: Musik-Amatøren, Nr. 7.
Red.: Omkring Walter Meyer-Radon, Pro cantu S. lo.
Mads Beck Mikkelsen: Pol. 29. juli.
Hugo Seligmann: Ida Møller 70 Aar. Pol i. juli.
Gerda og Ulrik Neumann: Musik-Amatøren Nr. 4.
Jul. Foss: Edmund Neupert. Krist. Dagbl. 31. Marts.
Victor Gandrup: Edmund Neupert. Da. Musiker Tid. S. 82-88.
Carl Behrens: Alfred Nielsen. Da. Musiktidss. S. 16-17.
Mogens Geismar: (Anne Marie Carl Nielsen fortæller om Samlivet med Carl Nielsen). Fyns Tid. 8. Marts.
Leif Kayser: Carl Nielsens Fire jydske Sange og andre Værker. Samleren S. 51.
Carl Nielsen: Et Brev om »Maskarade«. D. kgl. Tea.s Progr. i. Okt.
Andreas Winding: (Om Carl Nielsen) i »Sorgløse Tider«. S. 199-202.
Finn Hoffmann: (Om Ellen Birgitte Nielsen). Pol. 2 2. Nov.
Sven Lunn: Ellen Birgitte Nielsen. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1442-1443.
Preben Nodermann: Se Svenskt Fórfatterlexikon 1900-1940. Sth. 1942. 11, S. 584.
Ann-Sofi Norin død. Nat.tid. 28. Okt.
Povl Sabroe: Ann-Sofi Norin. Pol. 28. Okt.
Julian Olsen: Da. Musiker-Tid. S. 18.
Thorvald Otterstrøm, se H. E. Giersing: Erindringer fra Danmark og Rusland, S. 38-41, 159-167, 173.
Vagn Kappel: Holger Simon Paulli. Berl. Aft. 17. Marts.
Teddy Petersen: Fyns Stiftstid. 29. juli.
Knud Pheiffer: Ord og Toner Nr. 2.
Kaj Smith: Johannes Poulsen i Balletten. Fædrel. 27. jan.
Louis Preil: Fyns Stiftstid. 8. Maj.
Ellen Price: Blade af en Danserindes Liv. Berl. Tid. Till. 22, 29. Marts, 5., 12. Apr.
Sven Lunn: Frantz Rabinowitz. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 812-813.
Anders Rachlew fylder 60. Sangerbl. Nr. 7, 8.
Alfred Rasmussen: Da. Musiker-Tid. S. 227.
Alfred Rasmussen: Berl. Tid. 16. juli.
En Fædrelandssang og dens Forfatter (og Komponist: Holger Rasmussen). Aarh. Stiftstid. Till. 12. Apr.
Holger Madsen: Danmarks første Kortskriver (P. E. Rasmussen). Stenogr. Tidss. S. 13-15.
M. K.: Kapelmester Emil Reesen. Grammofon Branchen Nr. 10.
Sven Koch: (Samtale med Kristian Riis). Pro cantu S. 3 1.
Knudåge Riisager: Tre Balletter bliver til. Soc.Dem. Till. 4. jan.
Jürgen Balzer: Knudåge Riisager: »Qarrtsiluni«. Lev. Mus. S. 26-29.
Fritz Crorne: En Komponist (Knudåge Riisager) laver tre Balletter. Aarh. Stiftstid. 20. Febr.
Nils Schiørring: De tre Riisager-Balletter. Da. Musiktidss. S. 58-63.
Knudåge Riisager: Introduktion (til egne Balletter). D. kgl. Tea.s Progr. Febr.
K. Thorsen: Bornholms sidste Landsdommer (Ditlev Rogert). Bornh. Avis. 2. Apr.
Valdemar Rygaard: Pol. 23. Apr.
Fanny Fang: Kantor (job. Chr.) Ryges Slægt og Familie i Roskilde. Fra Kbh.s Amt S. 56-82.
Poul Linneballe: Dr. Ryge. Berl. Tid. 7. Nov.
Finn Hoffmann: Aksel Schiøtz siger bitre Ord om Radioen. Pol. 24. jan.
Elsa Sigfuss: Fyns Stiftstid. 26. juni.
Holger Jerrild: Hos Rudolph Simonsen. Gads da. Mag. S. 159-166.
Om K. Steensens Jordefærd. Jonstrupbogen. S. 4-8.
Victor Gandrup: Festpolonaisen (af Johan Svendsen). D. kgl. Tea.s Progr. Okt.
Vagn Holmboe: Franz Syberg. Aarstiderne S. 55-57.
S. H. Poulsen: C. A. Thielo. Da. Kirkernus. Tid. S. 78 (Forts. i 1943).
Christian Thomsen: Ord og Toner Nr. 7-8.
Erik Tuxen: Fyns Stiftstid. 25. Aug.
Bang Mikkelsen: Populær Radiodirigent (Erik Tuxen) fortæller. Aalb. Stiftstid. 4. juli.
Sv. Kragh-Jacobsen: Mona Vangsaae. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1469-1470.
Arnold Hending: En Visekunstnerinde (Liva Weel) jubilerer. Aalb. Stiftstid. 26. Maj.
Svend Erichsen: Evviva Liva (Weel). Soc-Dem. Till. 3 1. Maj.
Axel Kjerulf: Liva Weel. 64. S.
Erik Abraharnsen: C. E. F. Weyse. Berl. Tid. 7. Okt.
Sigurd Berg: Weyse og Det kgl. Teater. Lev. Mus. S. 189-195.
Mogens Brandt: C. E. F. Weyse. Børsen 8. Okt.
Kai Aage Bruun: C. E. F. Weyse. Soc.-Dem. 8. Okt.
F. H. Eibe: C. E. F. Weyse. Berl. Afr. 7. Okt.
Fanny Fang: C. E. F. Weyse. Roskilde Tid. 3. Okt.
Om et Tillæg til Fru Elise Fich, f. Hertz's Memoirer (vedr. C. E. F. Weyse). Personalhist. Tidss. S. 101-102.
Julius Foss: C. E. F. Weyse. Krist. Dagbl. 4. Okt.
Niels Friis: C. E. F. Weyse. Viborg Stiftstid. 18. Sept.
K. Fønss-Jørgensen: C. E. F. Weyse. Højsk.bl. S. 595-597.
Ved Hundredaarsdagen for Weyses Død. Gram.Branchen Nr. 10.
Gustav Hansen: Om C. E. F. Weyse, Arbejderhøjsk. Nr. 23.
H. Juul Hansen: C. E. F. Weyse, Roskilde Tid. 3. Okt.
Wilh. Heinitz: C. E. F. Weyse. Der Norden S. 306-308.
Fr. Hess-Hansen: C. E. F. Weyse og Domprovstegaarden i Roskilde. Berl. Aft. 10. Okt.
A. Holst Jørgensen: Weyses Fødested. Berl. Aft. 10. Okt.
Einar Kelstrup: C. E. F. Weyse. Fyns Tid. 6. Sept.
B. Krebs Lange: C. E. F. Weyse. Østsjæll. Fol kebl. 2. og 3. Okt.
Jens Peter Larsen: Weyses Sange. Deres Betydning for Sangen i Hjem, Skole og Kirke. 64 S.
Sven Lunn: Weyse i dansk Musik. Samleren S. 94-96.
- : C. E. F. Weyse. Introduktion til en Mindefest (heri bibliografisk Oversigt over Weyses Værker). Lev. Mus. S. 29-34, 60-65.
V. Secher Marcussen: C. E. F. Weyse. Aalb. Amtstid. 7. Okt.
Jul. Fr. Porst: C, E. F. Weyse. Viborg Stiftstid. 5. Okt.
Nils Schiørring: C. E. F. Weyse. Nat.tid. 8. Okt.
Emanuel Sejr: C. E. F. Weyse. Aarh. Stiftstid. 7. Okt.
Hugo Seligmann: C. E. F. Weyse. Pol. 7. Okt.
Fridlev Skovmand: C. E. F. Weyse. Bornh. Tid, 7. Okt.
Hans Winckler: Weyse holder jul for Gyllernbourg og den unge j. L. Heiberg. Berl. Aft. 21. Dec.
Lilian Sandberg Nielsen: (Samtale med Finn Videro). Pro cantu S. 128.
Erling Winkel: En dansk Musikerfamilie i det 18. Aarh. (Voltmar). Da. Musiktidss. S. 148 -157, 177-179.
Chr. Wulff: Dumreicher, Olrik og Topsøe-Jensen: Svundne Tider, 1, S. 94, 108, 113.

Provinsens Musikliv
Enkelte Byer og Steder :
Rasmus Petersen: Minder fra Musiklivet i Aalborg i gamle Dage. Da, Musiker-Tid. S. 9395.
Aalborg Byorkester. Da. Musiker-Tid. S. 52-53, 215-216.
Aarhus Byorkester foreslaar bygget et Musikhus i Aarhus. Da. Musiker-Tid. S. 5-6.
Horsens Musikforening. Da. Musiker-Tid. S. 70.
Silkeborg Koncertforening. Da. Musiker-Tid. S. 320-321.
A. K.: Musiklivet i Sønderborg. Pro cantu. S. 35-36.
Fr.: Sydvestjydsk Koncertorkester i Varde. Da.Musiker-Tid. S. 3-4.
Vejle Koncertforening. Da. Musiker-Tid. S. 3435, 319-320.
Johs. Wolthers: Organister og Stadsmusikanter i Vejle i Tiden fra 1600-1941. Vejle Amts Aarb. S. 129-175. Ogsaa i Særtryk. 48 S.

Enkelte Landsdele :
L. Larsen Eske: Gamle Falsterske Spillemænd. Loll.-Falst. hist. Samf.s Aarb. S. 130-140.
Ib Paulsen: Den fynske Dans, der fik Navn efter en tyrkisk Fæstnings Fald. Telegrafbestyrer Svend Jørgensen fortæller om sit Arbejde med Indsamlingen af 10.000 gamle Spillemandsmelodier. Fyns Tid, Till. 21. juni.
Gunnar Heerup: Hvorfor har vi intet jysk symfoniorkester? Lev. Mus. S. 131-135.
L. Vest Hansen: Grænsekorene (Sønderjylland). Pro cantu S. 61.
Andreas Petersen: Spillemandsprivilegier i garnle Dage paa Vesteregnen (Sønderjylland). Sønderjy. Maanedsskr. S. 133-136.
Bi Iande:
Karl Clausen: Omkring Henrik Rungs optegnelser og udsættelser af Færøske folkevisernelo-. dier (1846). Lev. Mus. S. 155-167.
Regin Dahl: Færøsk Musik. Danmark S. 703704.
Joh. Petersen: (Om Grønlandsk Musik). Danmark S. 732-734.
Norden som Helhed :
Torben Lund: Nordisk Samarbejde paa. den aandelige Ejendomsrets Omraade. juristen S. 701 -710.
Nordisk Musiker-Union. Da. Musiker-Tid. S. 51.

VI- Fremmede Landes Musikhistorie og Musikpraksis.

Amerika :
Johs. Fønss: Vore danske Udvandrere. (Tournéer i Amerika). Nat.tid. 26. juni.
Børge Roger Henricksen: Amerikansk jazz. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1117-1122.
Victor Skaarup: Jim Petrillo og hans 158.000 Musikere. (Om amerikansk Musikerorganisation). Da. Musiker-Tid. S. 185-188.

Italien:
Christian Elling: Operahus og Casino. Studier i det italienske Logetheater 1670-1830. 100 S.

Polen :
Henry Rasmussen: Fra evangelisk Gudstjeneste i Polen. Medlål. f. Da. Organist- og Kantorsamf. S. 65-67.

Sverige :
Th. Gilberg: En lille Beretning om min Deltagelse i »Femte allmänna svenska Kyrkosånghögtiden«. Da. Kirkemus. Tid. S. 6, 9, 18, 21, 65-66 (Forts. 1943).
Sven E. Svensson: Svensk musik av idag. Da. Musiktidss. S. 32-39, 50-58.

Tyskland :
Alma Heiberg: Musikliv i Berlin. Berl. Tid. 20. Aug. (Sluttes).