Dansk musiklitterær bibliografi for aaret 1942 Del 2

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 04 - side 77-79

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1942

Ved Sigurd Berg.
(Sluttet).

Personalia:
Stig Mervild: Beethoven-Mozart-Schübert. Aalb. Stiftstid. 12. Nov.
Victor Gandrup: Hugo Alfvén 1872-1942. Da. Musiker-Tid. S. 135-138.
Sven Lunn: Ernesi Ansermet. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 897.
Louis Armstrong: Musik-Amatøren Nr. 10.
Mogens Heimann: Moderne Back-fortolkning. Da. Musiktidss. S. 76-80. Bemærkn. af Ejvind Andersen S. 111-114.
Herm. C. Larsen: Joh. Seb. Bach. Musik-Amatøren Nr. 6, 7.
Kai Aage Bruun: Omkring »Fidelio« (Beetkoven). D. kgl. Tea.s Progr. Okt.
Fritz Crome: Beelhovens Opera (»Fidelio«). Aarh. Stiftstid. 7. Nov.
Ossian Dahlberg: Bellmandagen. Aalb. Amtstid. 26. juli.
Povl Frandsen: Hele Sverige har fejret Bellmans Dag. B. T. 27. juli.
Poul Kanneworff: I Anledning af »Perlefiskerne« (af Bizet). D. kgl. Tea.s Progr. Marts.
Carl Johan Grum: Lidt om Joseph Bonnet og fransk Orgelmusik. Pro caritu S. 28-29.
Sven Lunn: Catharinus Elling. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 848.
Henry Hellsen: Eventyret om Sangens Magt (Farinelli). Berl. Afr. 28. jan.
Sven Lunn: Annie Fischer. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1419-1420.
Viggo Cavling: Ved Michael Fokins Død. Pol. 24. Aug.
Knud Wissum: Mikhael Fokin er død. Lev. Mus. S. 195-196.
Jørgen Jersild: César Franck. Lev. Mus. S. 2-8, 21-26. Bemærkn. af Otto Mortensen S. 5660, af Jørgen Jersild S. 7880.
Jens Bondesen: Hos Nordens Revykonge, Karl Gerhard. Vendsyss. Tid. 12. Sept.
Henry Hellsen: George Gershwin. B. T. 11. Aug.
Henrik Juul Hansen: Grieg og Peer Gynt. Grammofon-Branchen Marts, April.
Carl Johan Elmquist: Danserinden Mme (Carlotta) Grisi. Berl. Afr. 10. Aug.
Ib Kesmodel: Joseph Haydn. Musik-Amatøren Nr. 9.
Sven Lunn: Ægte og uægte Haydn-værker. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 790-791.
S. B.: Joseph Haydns sidste Leveaar. Da. Musiker-Tid. S. 242.
Vagn Kappel: Arthur Honegger fylder 50 Aar. Krist. Dagbl. 13. Marts.
- : Händels Messias holder 200 Aars Jubilæum. Krist. Dagbl. 14. Apr.
Kaj Smith: En Kriminalhistorie om Jenny Linds stjaalne Smykker. Fædrel. 5. Febr.
Kai Aage Bruun: W. A. Mozart. Musik-Amatøren Nr. 8.
F. H. Eibe: Mozart-Breve i Danmark. Berl. Aft. 23. juli.
Margit Kirk: Mozarts Ungdomsoperaer. Pro cantu S. 4-5.
Mozarts Breve i Udvalg. Hasselbalchs Kulturbibl. 64 S.
Erik Abrahamsen: »Ja vi elsker dette landet« (Rik. Nordraak). Aalb. Stiftstid. 17. Maj. Fyns Stiftstid. 12. juni.
Victor Gandrup: Rikard Nordraak 1842-1942. Da. Musiker-Tid. S. 172-176, 182-184.
Ernst Fr. Hansen: ja, vi elsker - (Rik, Nordraak). Krist. Dagbl. 12. juni.
Sv. H. Henriksen: Rikard Nordraak. Folkeskolen S. 417-418.
Nils Schiørring: Paa Rikard Nordraaks 100 Aarsdag. Nat.tid. 12. juni.
Hugo Seligmann: Rikard Nordraak .... Pol. 10. juni.
Kaj Smith: (Jean George) Noverre. Grundlæggeren af den moderne Ballet. Fædrel. 5. Apr.
Ib Kesmodel: Paganini. Musik-Amatøren Nr. 10.
Carl-Allan Moberg: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Medl.bl. f. Da. Organist- og Kantorsamf. S. 14-19.
Sv. Waendelin: Puccini. Viborg Stifts Folkebl. 11. Marts.
Richard Hove: Hilding Rosenberg. Lev. Mus. S. 87-94.
Einar Kelstrup: G. A. Rossini. Fyns Tid. 28. Febr.
Sven Lunn: Heinrich Schlussnus. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1447.
Sven Lunn: Rosita Serrano. Salmons. Leks. Tidss. Sp. 1447.
Jürgen Balzer: Jean Sibelius. Ekstrabl. 10. Jan.
Hakon Børresen: Christian Sinding in memoriam. Da. Musiktidss. S. 8-9.
Christian Sinding. Musikbl. Nr. 4.
Richard Hove: Wilhelm Stenhammar. Nord. Tidskr. S. 89-107.
J. A. Jensen: Verdens berømteste Vals jubilerer (Strauss'erne). Aalb. Stiftstid. 4. Sept.
Henry Hellsen: »An der schönen blauen Donau« fylder 75 Aar. (Johann Strauss). Berl. Afr. 22. juni.
Annemarie Selinko: Donau-Valsens 75 Aars Fødselsdag (Johann Strauss). Pol. Till. 30. Aug.
Niels Viggo Bentzon: Strawinskys Oktet. Lev. Mus. S. 141-143. Bemærkn. af Bengt Johnsson S. 173-174, af Gunnar Heerup S. 174- 75.
Aug. Felsing: Igor Strawinsky. Nat.tid. 18. juni.
Vagn Holmboe: Strawinsky: Symphonie de Psaumes. Aarstiderne. S. 107-111.
Vagn Kappel: Igor Strawinsky fylder 60. Berl. Afr. 19. juni.
Hugo Seligmann: Tidens største Komponist, Igor Strawinsky fylder 60. Pol. 17. juni.
P. Jerndorff-Jessen: Richard Wagners Kongstanke virkeliggjort. Med tyske Soldater og Rustningsarbejdere til Festspil i Bayreuth. Fædrel. 23. Aug.


VII. Teori og Teknik.
Kai Aage Bruun: Musikkens Grundbegreber. 224S.
Herbert Rosenberg: Musikforstaaelse. 2. Del: Om Harmonien. 96 S. 3. Del: Om Formen. 136S.
Fritz Crome: Musikalsk Ortografi. Da. Musiktidss. S. 128-133.
Sven Lunn: Kampen om Kammertonen. Lev. Mus. S. 181-188.
Alexander Stoffregen: Om Forsiringer (i Klavermusikken). Lev. Mus. S. 72-78.
Peter Fyenbo: i. Et Domkirke-Orgel og dets Teknik. 2. General-Crescendo ved Domkirkens Orgel (St. Knuds Kirkes Orgel, Odense). Fyns Stiftstid. 13. og 20. Dec.
Hagstrøm: Harmonikaen set indefra. Da. Arbej de, Nr. 9.
Alette Garde: Lidt om Sangundervisning. Lev. Mus. S. 144-148.
Victor Nielsen: (Nogle stemmepædagogiske Betragtninger). Pro cantu S. 33-34.
Victor Nielsen: (Om Sv. Smith's og Børge Ringmacher's Filmoptagelser af Stemmelæbernes Funktion). Pro cantu S. 106.
Victor Nielsen: (Om Fanny Dixsons sangpædagogiske Studio for Autolaryngoskopi). Pro cantu S. 129.
Svend Turning: Sangens Mysterium: (Forts. af Diskuss. i Nat.tid. 1941). Nat.tid. 12. jan.
Inga Greisen: Tonica-Do-Systemet. Kbh.s Folke Musikskole, Sept. S. 11-12. Bemærkn. af Gunnar Forchhammer, Willy Borella og Arne Topp sst. S. 12-13, af Vagn Rehling sst. Okt. S. 22-23, af Finn Høffding i Musik og Samfund, Nov. S. 38-39.
Misse Worm Jørgensen: Solfége lærer os at forstaa Tonernes Verden. Jyll.post. 3. Febr.
Margrethe Dahl: Produktiv Formlære i Klaverundervisningen for Børn. Lev. Mus. S. 167172.
Carl Willum Hansen: Kan man maale Børns musikalske Anlæg? Lev. Mus. S. 118-125.
E. Hanssen: Musik for skoleorkester. Lev. Mus. S. 105-106.
Finn Høffding: Musikopdragelse og Musikkultur. Lev. Mus. S. 135-141.
Carl Knudsen: Dansk Sanger-Forbunds Kursus for Kordirigenter. Sangerbl. Nr. 3, 6, 8.
Victor Nielsen: (Om Kor-instruktion). Pro canru S. 11.
VI.f X. Estetik og -Filosofi.
Jürgen Ba Izer: Hvem er musikalsk? Ekstrabl. 18. juni.
Michael Neiiendam: Den kunstneriske Dobbeltoplevelse. (Om Toner og Farver). Berl. Afr. 2 5. Aug.
Holger Sveistrup: Skal Musik forstaas? Pro cantu S. 52-54.
Olaf Søby: Musikens Betydning i et Kultursamfund. Fædrel. 10. jan.

Årgang 20/1945, nr. 04