Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 04 - side 87-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Edition S
  • Annonce

    Kunstkritikk

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstner -Føj-ening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Pa4e 7576. Hverdage 10-16.

Raadhuss~ræde 1, 1. Sal, København K.

Besfyrel.re:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh

(Na-,stformand), Axel Kjerulf (Kasserer),

Poul Schierbeck, Max Fretiler.

Repr,vsentantskab:

Erik Abrakamfen (Pædagog), Einilius Bangeri (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Mj7ller (Sanger), Knudåge Rilsager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mogens Wåldike (Organist).

Sekretar og juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstn~rde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Konapoitist--Foi-epting Be.rtyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næsiformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

-Kontor:

Tielgensgade 30, København V. Kontortid.10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Pa Iæ 5405. Pos,1girokonto Nr. 3252.

juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Da der ikke foreligger specificeret Opgørelse fra det tyske Opførelsesselskab for de Opførelser af dansk Musik, der har fundet Sted i Tyskland 1 1942-43, tilraades det Komponister, der kan fremlægge Bevisligheder for saadanne Opførelser, at indsende disse til Dansk Komponist-Forening.

Det tunge Tøj Lektu~ftterselskab Kontor:

Kronprinsessegade 26 3 , K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15.

Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forckhammer, St. Kongensgade 7 7 A, K. Til. Palæ 5564.

Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363,

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kron-

prinsessegade 263, K.

Teatertelef on:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes lil Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vej erhvervede Billetter er strengt personlige og inaa ikke under nogen Forin overlades ål andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

I Anledning af Selskabets 25 Aars Fødselsdag den 10. April tillader Bestyrelsen sig at anmode eventuelle Organisationer og Privatpersoner, som har tænkt sig at ville fejre Dagen med en Blomsterhilsen, om i Stedet for at tilstille Unge Tonekunstneres Fond en Gave, som kan indbetales til Landsretssagfører Helsteds Kontor, Raadhusstræde i.

Årgang 20/1945, nr. 04