uden titel

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 04 - side 88-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Ansvarlig Redaktør: Nil-f Schiørring, Falkonervænget 33, Københ. V., Tlf. Nora 3910 (traeffes bedst Kl. 8.9)

Forretningsfører: Mariin jarvad H, D., Willemoesgade 7o, Københ. Ø., Tlf Tria 167

Abonnernent og Annoncer: D~k Mujiktidrikrift, Kroaprinsessegade 26, Københ. K., Telefon Byen 726 (Kl. 11-15)

Årgang 20/1945, nr. 04