Den 5. maj 1945

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 05 - side 87-87

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DEN 5. MAJ 1945

Naar dette Nummer af Dansk Musiktidsskrift kommer Læserne i Hænde, er Danmark atter frit. Den Dag enhver Dansker har længtes efter gennem fem Aar, Dagen, der markerer Overgangen fra Undertrykkelse til Frihed for aandelig og legemlig Tvang er passeret.

Det er ikke Stedet her at komme ind paa en Redegørelse for Udviklingen i politisk og militær Henseende. Blot skal det stilfærdigt mindes, hvorledes Krigen ogsaa har gjort sine dybe Skaar i Musikkens Verden. Henimod 70 gode danske Musikere har i halvandet Aar været tvunget bort fra Land og Hjem, aktive Frihedskæmpere fra Musikernes Rækker har maattet opleve Arrestation og Deportation, og den unge Musikstuderende Peter Fyhn er i Frihedskampens sidste Maaned blevet henrettet, fordi han var dansk til sin inderste Marv.

Dansk Musiktidsskrift vil ikke udsende sit Maj-nummer uden at mindes de Tapre og de Lidende.