Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 06 - side 116-117

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Fra Musiklivet

ved Johanne - Br, -Nielsen

- Radioorkestrets 2. Solobassist, Kai Buschardt, er 2. Maj dpd efter længere Tids Sygdom, kun 41 Aar gammel. Han havde været Medlem af Radioorkestret siden 1941 og var kendt som en ypperlig Musiker og et fint og tilt:~lende Menneske.

Violinistinden Karen Fridericia f. Monies døde 10. Maj af et Hjerteslag umiddelbart efter at være kommet tilbage til Danmark. som Lotte i den danske Brigade. Karen Fridericia, som var gift med Professor L. S. Fridericia, var Elev af Gunna. Breuning-Storm._

Eft6r Pianistinden Ellen Heilmanns Død i Vinter har Musikkonservatoriet i Aarhus opslaaet en af Stillingerne som Klaverlærer ledig ved Konservatoriet. Det er Meningen at den Pianist eller Pianistinde, som fortrækkes til Stillingen, skal have et større Antal Timer, idet der kan forventes en Omlægning af Undervisningen i Klaver.

Ve . d Det kgl. Teaters* 'Opførelse af Rossinis

»Barberen« 14. Maj optraadte Operasanger Ma-

r IUs jacobsen for første G-f~.ng efter det Ondsindede

Hipo-Attentat, han hav& ,~,,øeret udsat for Natten

før Operaens Genopføre Née.

Fra Emma Bæ-rentzens Legat er tildelt Violinistinde Ninna Ben~zen, Operasangerinde Reta Bondrup, Pianistinde Bodil Glødvad og Pianist Eyvind Møller.

-- Til Optagelsesprøven ~ paa Operaskolen meldte sig'll Damer og 10 Herrer', een blev antaget, en Sopran, Fru Kate Møller, Elev af Holger Bruusgaard og Otta Bzønnum.

Fem ledige Pladser i Det kgl. Teaters Operakor er blevet besat med Sopranerne Ellen Loell, A-rta Jørgensen, Dorte Gregersen og Ellen Margrethe Edlers samt Bassen Mogens Roy Skovgaard.

Violinistinden Fru Lili Gade, Sønnedatter af Niels W. Gade, kunde den 8. Maj fejre 25-Aarsdagen for sin Ansættelse i Tivoli-Orkestret.

Ved Generalforsamling i Solistforeningen af 1921 uddeltes forskellige Legater. Solistforeningens Legat gik til Operasanger Richardt Holin, og Martha Hindsbergs Legat til Operasangerinde Inga Golka. Foreningens Formand er kgl. Karnmersangerinde Ellen Bc~k.

Den svenske Dirigent Tor Åfann er blevec,udnævnt til Professor ved Musikaliska Akademien.

Dansk Solistforbund'har holdt Generalforsamling. Efter eget Ønsk~ fratraadte Operasanger Chr. Frederiksen som Formand, i Stedet valgtes Operasanger Magnils Andersen. Bestyrelsens øvrige Medlemmer er Georg Leicht, Palle Alsfelt, Lili Gade og Hans Hammer.

Sangeren Emil Christoffersen rejser til Augusc til Sverige for ae studere hos Joel Berglund.

Ved et Møde i »De Musikstuderende« paa Universitetet fortalte Magister W6fdike om Musiklivet i Sverige og nævnte bl. a., at omkring 70 danske Musikere var tvunget derop under Begivenhederne i Efteraaret 1943. Mogens W81dike' vendte hjem som Chauffør i den danske Brigade.

Dansk Korforening har rettet Henvendelse til Hans Hartvig Seedorff Pedersen og Knudåge Riisager om at skabe et nyt Korværk, der skal opføres i Begyndelsen af n&ste Sommer ved Foreningens første store Landssangstævne efter Krigen. Korværket er bygget over Uf fesagnet. '

Wiens philharmoniske Orkester har allerede genoptaget Arbejdet. Det le~es nu atter af Ciemens Krauss.