Pas paa -

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 07 - side 128-129

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Pas paa

Følgende bitre Erfaringer, som sti af vore Klaverpædagoger har gjort, bør ikke forholdes danske Musikere og Mu-fikpædagoger:

Et firma i København, der paatager sig imprægnering mod møl »med garanti for varig virkning«, har udstrakt sin virksomhed til ogsaa at omfatte behandling af klaverer og flygler mod møl med løfte om samme garanti.

jeg var gaaet ind paa at lade et flygel behandle; det viste sig imidlertid under og efter behandlingen, at denne var højst uforsvarlig og direkte skadelig for instrumentet. Dels laa det i ' at en paaført vædske rustede strengene og dels var firmaets folk ikke klar over, at der fandtes et hulrum under og langs med klaviaturets forkant, hvor der netop viste 'sig at være mølæg; disse blev ikke fjernet. løvrigt omfattede behandlingen ikke de filtbekkedte dæmperhoveder nu kan jeg godt sige heldigvis, men grunden var, at folkene »Ikke kunde komme til paa det sted«.

Firmaet var villigt nok til efter min indsigelse at betale pengene tilbage, men sagen bør dog ikke betragtes som afgjort med dette enkelttilfælde. Heller ikke kan firmaets udtalelse om fremtidig at afstaa fra behandling af klaverer og flygler siges at være helt betryggende, naar man betænker, at mange personer tidligere er blevet skuffet i deres tillid til den udlovede garanti. (Efter firmaets egen opgivelse er behandlingen foretaget paa adskillige hundrede instrumenter).

Derfor henstillede jeg til firmaet overfor alle disse kunder at tilbagekalde garantien og samtidig tilbagebetale, hvad det har indkasseret for behandlingen.

Publikum maa hellere undvære garanti end tro paa et letsindigt løfte om garanti.

Årgang 20/1945, nr. 07