Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 08 - side 158-158

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningsmeddelelser

Daitsk Toptekttiishiej- Wo-j-e Wny

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, ~. Sal, København K. Beslyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogk (Næstformand), Axel Kjerulj (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler. Repra- ,sentantskab:

Erik A,brakamsen (Pædagog), Emilius Bangert

(Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage

Bruun (Musikjorfatter), Chr. Christianren

(Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Or-

ganist), Axel Hildingsen (Instrutnentist),

Georg Høeberg (Dirigent), Finn I-løffding

(Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max

M;Wer (Sanger), Knudåge Riisager (Kompo-

nist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mo-

gens 1Y1b Idike (Organist) '

Sekretær og juridisk Konsuleni:

Hojeileretssagfører Eiv. Helsled, Raadhussiræde 1., København K., Tl~. Central 2270 og Palæ 75 76.

Dciiisk Be.styrelje:

Knud~ge Riisager (Fortnand), N. 0. Raas W (Næs'tformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. Kontor:

Tielgensgade 30, København V. Koniortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Ni-. 3252. furidisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18.

Henvendelse kan dog kun ske efler forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Det u-jtge Toiiektu?whi-e,»-selskab Kontor:

. Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15. Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77 A, K. Tlf. Palæ 5564.

Kasserer:

johan Bentzon, En7drup Banke 159, Ø.

Tlf. Ryvang 836 x.

Posikonio:

3474 Del unge Tonekunsinerselskab, Kron-

prinsessegade 263, K.'

Tirsdag den 30. Oktober Kl. 19,30 afholdes i Odd Fellowpalæets store Sal en Orkesterkoncert med Unge Tonekunstnercs Orkester under Ledelse af Lavard Friisholm.

Program: Claus Schall: Symfoni. j. F. Frøhlich: Violinkoncert Nr. i a-moll. Solist: Sverre Forchhami-ner. Bernhard Christensen, Koncert for Klaver og Orkester. (Uropførelse). Solist: Herman D. Koppel. Herman D. Koppel: Symfoni Nr. 3 (Uropførelse).

Mod Forevisning af gyldigt Medlemskort kan hvert Medlem fra 15. Oktober afhente to Billetter hos Wilh. Hansen, Gothersgade.