Nye grammofonplader

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 08 - side 153-153

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Nye Grammofonplader Ved Erling Winkel

Rossini: Ørtverture til ,Barberen, i Sevilla"". Tono X 2450.1~?:9.

En helt god Orkcsterplade ved Tango og det kgl. Kapel. Det orkestertekniske i Indspilningen er fremragende, selv naar man tager den taknemmclige Opgave 1. Betragtning. Der kunde nok ønskes lidt mere Lune i Foredraget hist og her. Klangen er en Smule tør; ellers er Optagelsen i alle Henseender udmærket. Gid Kapellet og Tango snart maatte faa. til Opgave at indspille andet end lige de allermest »sædvanlige« Sager.

31anteel. de -Flalla: Den trekantede llat. Tre Danse. Telefunken SK 3329-30.

Det er en smal Sag for Clemens Krauss og Wiener-Philharmonikerne at faa de Fallas festlige og velklingende Balletmusik til at tage sig ud. Naturligvis er Udførelsen mere præget af wienske Manerer end af spansk Kolorit; men Hovedsagen er, at Fornemmelsen helt igennem er musikalsk og at det hele virker naturligt.

Haydit.- Sonate i -Entoll. (2 Satser). T0110 K 8020.

Det er en god Ide at tage sig lidt venligt af Haydns Klaversonater; kun er det meget uhel

digt, at man nøjes med de to første Satser; forhaabentlig vil man ikke tøve for længe med Finalen. Max Rytter spiller propert og redeligt. Accentueringen er enkelte Steder paa Grænsen til det spidsfindige, idet han i visse Figurer øger Hastigheden. Ellers er der kun Grund til at være tilfreds med Indspilningen.

Sibefins: 8yinfoiti Ni-. ffi. D-Dur. Op. 43. Te-lefunkei-L SK 33-111Z-26.

Tor Mann har for den svenske Radio indspillet en Række betydelige svenske Orkesterværker, bl. a. to af Berwalds Symfonier. Disse Optagelser er ikke i Handelen, skønt de er af stor Interesse. Det er ejendommeligt, at den udmærkede svenske Dirigents første større Opgave for Grammofonindustrien. er et Værk, der ligger hans Naturel og Evner temmelig fjernt. Selvfølgelig rummer denne Optagelse mange fine Detailler, for Eksempel Begyndelsen af 3. Sa.ts og Slutningen af Finalen; helt uden Interesse -er Opfattelsen hos en Musiker af Tor Manns Kaliber naturligvis ikke; men i det store og hele savner man Sans for det plastiske, de store Linier; flere Steder virker for tungt eller for hektisk. Dertil kommer, at Klangen i Gengivelsen er uklar, og det dynamiske virker ujævnt, hvor Aarsagen. saa end ligger. Det havde nok ellers været af Interesse at faa en fin Indspilning af Sibelius' Mesterværk.