Til Povl Hamburgers forsvar

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 08 - side 150-150

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Til Povl Hamburgers

Forsvarer

Af Carl WWum Hansen

Redaktøren har instrueret mig om, at aff atte et kort Svar til Hr. Maegaard, hvorved en grundig Imødegaaelse af dennes Misforstaaelser desværre umuliggøres. jeg skal derf or holde mig til en kort principiel Betragtning over ~et centrale Punkt: Kunstens Omraade.

Man skal være varsom med at værdibestemme kunstneriske Udtryk,' idet det Formaal, et Objekt tjener, næPpe er det afgørende for Bestemmelsen af Objektets kunstneriske Lødighed. Det x, der ved at lægge sig til det blotte og bare funktionsmæssige (dette sidste i grel Form fx. i den interimistiske Langebro) sætter Genstanden i Stand til at formidle æstetiske Indtryk, kan gøre selv et tilsyneladende »indholdsløst« Staalskelet (fx. Lillebæltsbroen) emotionelt betydningsfuldt, thi til en hvilken som helst smukt svungen Kurve kan der knytte sig mere end en rent formal Værdi. Hvor Talen er om Nutidskunst, ses »Stil« ikke altid umiddelbart, men afsløres først efterhaanden, og det er sandelig ikke alene Baroktiden, der udtrykker sig gennem Symboler: » ... Ogsaa i den mest sagalige Stil er der meget Symbolik« (Broby-Johansen i »Hverdagskunst-Verderiskunst« S. 185).