Nye grammofonplader

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 09 - side 175-175

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Nye Grammofonplader

Ved Erling Winkel

Knud«,i.ge Riisager: 4 Danse af Balletten ,,Tolv med - Posten"". Tono.

Et festligt og fornøjeligt Udvalg af Riisagers Balletmusik. Man kan selvfølgelig diskutere, om man vilde have foretrukket andre af Dansene. I hvert Fald danner de 4 Danse januar, Maj (Vals), August (Polka, Amagermo'er), October (Jægerne) en rigtig pæn lille Cyklus, der viser nogle af de eksisterende Sider af Rilsagers Instrumentationskunst. Udførelsen ved Thomas Jensen og Det kgl. Kapel er fin og omhyggelig. Dog synes det, som om Thomas Jensen savner lidt Sans for det komiske i Efteraarets Foreteelser. Han er til Tider tilbøjelig til at spille for .taktfast, at markere de »tunge Takttider« uden at erindre, at rytmisk Spændstighed. ogsaa kræver Hensyn til Melodi og Harmoni, og at specielt komisk Musik kan kræve, at der tages særlige Hensyn til Tempi og Betoninger. Gengivelsen er ganske godt afbalanceret, men ikke overalt naturlig i Klangen.

Svend 8. Sehultz: Une anioureffe. Iille Sere,nude for Blæserkvintet. Telefn-kiken A 112.

Det er en Fornøjelse at høre paa dette velskrevne, underholdende og, helt igennem kammermusikalske Stykke Diyertimento-Musik. Serenaden giver sig ikke ud for mere end den er; det tematiske Stof er ganske ligetil, og man stø

der i Udformningen ikke paa større Overraskelser, maaske med Undtagelse af det lille Citat fra første Sats, der afslutter hele Serenaden. Det fineste er vel nok det klare Spil i Klang og Linie straks i Begyndelsen; virkningsfuldt er ogsaa Finalens Valdhorn-Tema. Desværre er Mellemsatsen skaaret over paa et kedeligt Sted; den synes i øvrigt at udnytte det motiviske ganske effektuøst ved Satsens Bygning. Maaske man i første Sats kunde have ønsket sig en anden Grundrytme end det lidt for taknemlige og efterhaanden temmelig standardiserede pseudomarchagtige Rytme, selv om det lille Accellerando ved Kadenceringerne kvikker en Del op. Naa, det hele er som sagt fikst gjort, og saa vidt som man uden Partitur kan skønne er Udførelsen ved Erik Thomsen, Mogens Steen-Andreasen, Palle Nehammer, Gunnar Landsy og Aage Bredahl fortræffeligt; det er utroligt, at vort lille Land har Raad til at holde sig hele 3 fremragende Blæserkvintetter. Bortset fra en Smule - Hvæsen enkelte Steder -er Optagelsen aldeles udmærket.