Folkesangen

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 10 - side 193-193

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Folkesangen Af Oluf Ring

Det vilde være urimeligt at vente, at vor Folkesang musikalsk set skulde blive staaende ved den Form, Laub og Carl Nielsen har givet den. Derimod vilde det vist være sundt, som Sagen ligger i Øjeblikket, ac give Tid, at lade »alting ventes i Naturens Orden«, som det hedder i en af vore bedste Sange, at lade det nye vokse organisk ud fra det gamle: »Din egen Dag er kort, men Slægtens lang; læg Ord ydmygt til denr Rod forneden«. (Aakjær: Historiens Sang).

Det Tarpske Tempo med 10 ubesværede Fødsler om Dagen (en Bagatel af 3650 Melodier aarlig + 10 til i Skudaarene) faar mig til at tænke paa et Refræn fra n-Lin grønne Ungdom, da Barfodsdans som Kunstart en Overgang var fremme. Da hed det i en samtidig Revy: ja, for danse Barfodsdans, naar man har bare Ben - det kan jeg selv gøre!