Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 10 - side 198-198

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk Tonekunstner -Forening Kontor o'g Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstrwde 1, 1. Sal, København K. Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (NæStformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler. Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Banger~

(Pwdagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage

&uun (Musikforfatter), Chr. Christiansen

(Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Or-

ganist), Axel Hildingsen (Instrumentist),

Georg !Iøeberg (Dirigent), Finn Høffding

(Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max

M4ller (Sanger), Knudåge Riisager (Kompo-

nist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mo-

gens W~Idike (Organist).

Sekretær og juridisk Konsulent:

Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhuxstræde 1, Københai~n K., Tlf. Central 2270 og Palæ 75 7 6.

Dansk Komponist-.Forening Bestyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag lo-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto'Nr. 3252.

juridisk Konsulent: Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Dansk Komponist-Forenings Jubilæumsfond er paa Foreningens Stiftelsesdag d. 5. December tildelt Komponisten Vagn Holmboe.

Det unge Tonektt~tnerselskab

Kontor: Kronprinses-regade 263, K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15.

Formand;

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand: Sverre Forckhammer, Skt. Annæ Plads 20, K. Tlf. Palæ 7,978 x.

Ka,rserer:

Johan Bentzon, Emdrup Banke 159, Ø. Tlf. Ryvang 836 x.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, K.